Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 21:25

絕句漫興其一

眼看客愁愁不醒,
無賴春色到江亭。
即遣花開深造次,
便覺鶯語太丁寧。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 1

Nhãn khán khách sầu, sầu bất tỉnh,
Vô lại xuân sắc đáo giang đình.
Tức khiển hoa khai thâm tạo thứ,
Tiện giác oanh ngữ thái đinh ninh.

 

Dịch nghĩa

Mắt nhìn thấy khách sầu, sầu không tỉnh,
Sắc xuân bỗng dưng vô cớ đã đến nơi đình bên sông.
Lập tức khiến hoa lần lượt nở đầy,
Lại khiến cả chim oanh hót rộn ràng.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mắt thấy khách sầu, sầu khó dứt
Sông kia xuân đã đến bên đình
Khiến hoa đua nở trời thăm thẳm
Rộn tiếng oanh ca thắm thiết tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Mắt thấy khách sầu sầu chẳng dứt,
Sắc xuân bất giác ngập giang đình.
Liền khiến muôn hoa cùng nở rộ,
Vừa hay ríu rít rộn lời oanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mắt thấy khách sầu, sầu khó tỉnh,
Bên sông hà cớ sắc xuân sang.
Khiến hoa lập tức tưng bừng nở,
Cùng với vàng oanh hót rộn ràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mắt thấy khách sầu, sầu hết biết,
Cần chi xuân sắc thắm giang đình.
Đã khiến muôn hoa tươi viễn xứ,
Còn nghe thánh thoát tiếng oanh xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mắt thấy khách buồn, buồn chẳng tỉnh,
Vẻ xuân hờ hững đến bên nhà.
Khiến cho vội vã hoa bừng nở,
Mà tiếng oanh vàng cũng thiết tha.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mắt thấy khách sầu, sầu chẳng tỉnh,
Sắc xuân bất giác đến đình sông.
Sai hoa nở gấp cho nhanh chóng,
Bảo oanh học nói giọng êm trong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mắt thấy khách sầu, sầu không nguôi,
Đình sông, xuân tới cũng vậy thôi.
Khiến cho hoa nở nơi sâu thẳm,
Véo von oanh hót đã nghe rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mắt khách thấy buồn, buồn chưa nguôi
Vẻ xuân lố bịch tới nhà này
Làm cho hoa nở vội vàng quá
Và khiến lũ oanh hót suốt ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Khách đã buồn tênh. Mắt thấy rồi.
Cái xuân vô lại thế thì thôi.
Đã cho oanh nọ ran ca hót,
Lại bảo hoa kia hớn hở cười!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng khách buồn tênh dứt khó xong
Sắc xuân sao lại đến đình sông
Xuôi oanh thảnh thót vang trời hát
Đoá đoá hoa đơm rực vẻ hồng

15.00
Trả lời