Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:59

絕句六首其六

江動月移石,
溪虛雲傍花。
烏栖知故道,
帆過宿誰家。

 

Tuyệt cú lục thủ kỳ 6

Giang động nguyệt di thạch,
Khê hư vân bạng hoa.
Ô thê tri cố đạo,
Phàm quá túc thuỳ gia?

 

Dịch nghĩa

Sông nổi sóng, ánh trăng vỡ tung toé trên đá,
Mặt suối bình lặng, mây và hoa soi bóng bên nhau.
Chim chóc quen đường về tổ,
Thuyền buồm qua lại, biết đêm nay nghỉ bến nơi đâu?


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông rộng trăng dời đá,
Khe không, mây rợp hoa.
Chim sẽ quen lối cũ,
Buồm vượt đậu đâu xa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sông chao trăng dội đá,
Khe trống mây kề hoa.
Chim biết đường về tổ,
Về đâu cánh buồm xa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sông nguyệt lung linh đá,
Khe hoa mây quyện dài.
Quạ quen lần lối cũ,
Buồm vượt ngủ nhà ai ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông trôi trăng dời đá,
Suối vắng hoa mây bao.
Chim đậu biết lối cũ,
Buồm qua, ngụ nhà nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông nổi sóng ánh trăng va đá
Mặt suối yên mây lá cùng soi
Chiều về chim chóc quen nơi
Thuyền buồm qua lại, nghỉ ngơi chốn nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi sóng trên sông trăng vỡ tung,
Suối khe mây lặng bóng hoa lồng.
Quen đường chim chóc bay về tổ,
Thuyền lại nơi đâu nghỉ bến sông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh trăng sông sóng vỡ tung,
Suối khe bình lặng mây lồng bóng hoa.
Quen về chim chóc tổ nhà,
Thuyền buồm qua lại bến nào nghỉ đêm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời