Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:56

絕句六首其二

藹藹花蕊亂,
飛飛蜂蝶多。
幽栖身懶動,
客至欲如何。

 

Tuyệt cú lục thủ kỳ 2

Ái ái hoa nhị loạn,
Phi phi phong điệp đa.
U thê thân lãn động,
Khách chí dục như hà.

 

Dịch nghĩa

Đầy rẫy phấn hoa tung toé,
Ong bướm bay nhiều.
Nương chỗ tối tăm nên thân ngại cử động,
Khách tới biết làm thế nào.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa với nụ xốn xang muốn nở
Bươm bướm bay rộn rã khắp trời
Ẩn đây thân xác vốn lười
Khách sang muốn hỏi chuyện đời gì đây?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Rồ rộ nhuỵ hoa nở,
Dập dìu ong bướm bay.
An mình lười cử động,
Khách đến tính sao đây?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tứ tung phấn hoa bay,
Chập chờn ong bướm lượn.
Chỗ vắng ưa ngồi ì,
Tính sao khi khách đến.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rờ rỡ hoa tung phấn
Rập rờn ong bướm bay
Chốn vắng lười cử động
Khách đến thế nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phấn hoa đầy rẫy toé tung bay,
Ong bướm tranh nhau hút mật ngay.
Nương chỗ tối tăm thân ngại động,
Thế nào khách tới biết cho hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phấn hoa đầy rẫy tung bay,
Tranh nhau ong bướm hút ngay mật liền.
Tối tăm cử động không siêng,
Khách qua sao biết được liền tiếp đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phấn hoa đầy rẫy và tung toé
Ong bướm nhiều bay tới bay lui
Ở nhàn thân biếng động rồi
Bây giờ khách tới biết chơi thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời