15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2014 13:31

宣政殿退朝晚出左掖

天門日射黃金牓,
春殿晴曛赤羽旗。
宮草微微承委佩,
爐煙細細駐遊絲。
雲近蓬萊常好色,
雪殘鳷鵲亦多時。
侍臣緩步歸青瑣,
退食從容出每遲。

 

Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch

Thiên môn nhật xạ hoàng kim bảng,
Xuân điện tình huân xích vũ kỳ.
Cung thảo vi vi thừa uỷ bội,
Lô yên tế tế trú du ty.
Vân cận Bồng Lai thường hảo sắc,
Tuyết tàn Chi Thước diệc đa thì.
Thị thần hoãn bộ quy thanh toả,
Thoái thực thung dung xuất mỗi trì.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu nơi bảng vàng ở cửa cung vua,
Điện xuân rực lến bóng cờ đỏ.
Cỏ trong cung mịn màng như nét ngọc,
Khói hơi nhè nhẹ đọng trên sợi tơ lung linh.
Gần với Bồng Lai nên mây rất đẹp,
Tuyết tan ở Chi Thước cũng nhiều lúc.
Các quan hầu bước chậm rãi về khu cư trú Thanh Toả để nghỉ,
Mỗi khi tan chầu trễ thường vẫn thản nhiên bỏ bữa ăn.


(Năm 758)

Lời dẫn: "Dịch môn tại lưỡng bàng như nhân chi tí dịch" 掖門在兩旁如人之臂掖 (Cửa dịch tại hai bên đầu hồi, như nách cánh tay của người).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nắng chói bảng vàng trên cửa khuyết
Bóng lồng cờ đỏ trước đền xuân
Tơ hồng vướng nhẹ hương tuôn khói
Chuyền ngọc buông chùng cỏ rợp sân
Gần với non Bồng, mây đẹp lắm
Đọng trên lầu Thước, tuyết tan dần
Quan hầu chậm bước về dinh nghỉ
Chầu muộn thường khi trễ bữa ăn


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bảng vàng cửa khuyết trời rực chiếu,
Điện xuân ấm áp cờ đỏ bay.
Cỏ dinh ngọc nạm nền mịn mượt,
Sương khói kết tơ sợi lung lay.
Mây chốn non Bồng sao đẹp thế,
Tuyết tàn lầu Thước cũng thường hay.
Quan hầu chậm bước về Thanh Toả,
Bỏ ăn vì trễ, chẳng mảy may.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời chiếu bảng vàng cổng điện
Nắng chiều xuân hiện đỏ hàng cờ
Cỏ cung xanh mịn như tơ
Lò hương khói sợi là là nhẹ bay
Gần với điện Bồng Lai mây đẹp
Nhiều lúc đài Chi Thước tuyết tan
Bước về Thanh Toả các quan
Mỗi khi chầu trễ bỏ ăn cơm chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiếu cửa cung nơi bảng vàng,
Điện xuân rực bóng cờ hồng vang.
Cỏ trong cung mịn màng như ngọc,
Nhè nhẹ lung linh hơi khói màng.
Gần với Bồng Lai mây sắc đẹp,
Nhiều khi Chi Thước tuyết còn tan.
Quan hầu Thanh Toả chậm về nghỉ,
Thường trễ tan chầu bỏ bữa ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời