隨章留後新亭會送諸君

新亭有高會,
行子得良時。
日動映江幕,
風鳴排檻旗。
絕葷終不改,
勸酒欲無詞。
已墮峴山淚,
因題零雨詩。

 

Tuỳ Chương lưu hậu Tân Đình hội tống chư quân

Tân Đình hữu cao hội,
Hành tử đắc lương thì.
Nhật động ánh giang mạc,
Phong minh bài hạm kỳ.
Tuyệt huân chung bất cải,
Khuyến tửu dục vô từ (tì).
Dĩ truỵ Hiện sơn lệ,
Nhân đề Linh vũ thi.

 

Dịch nghĩa

Có buổi hội lớn ở Tân Đình,
Những người tham dự gặp được thời tiết đẹp.
Trời rung trên màn sông loáng,
Gió rít qua cờ thuyền căng.
Món ngon kéo đến cuối tiệc,
Mời rượu muốn không lời.
Nước mắt đã rơi ở núi Hiện,
Nhân đề thơ mưa điềm lành rơi.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tân Đình tập hợp đông,
Người tới gặp buổi tốt.
Sáng loáng mặt sông trong,
Cờ thuyền cơn gió rít.
Vãn tiệc còn món ngon.
Mời rượu cứ vung vít.
Núi Hiện lệ đã rơi,
Linh vũ thơ nên viết.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một hôm hội lớn Tân Đình,
Những người dự gặp tiết lành đẹp sao.
Trên màn sông loáng trời cao,
Qua cờ gió rít thuyền vào buồm căng.
Món ngon cuối tiệc còn ăn,
Rượu mời lại muốn không cần lời ra.
Lệ rơi núi Hiện đã qua,
Dịp này thơ mới đề ra mưa lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Tân Đình có mời tiệc lớn
Người tham gia được đón gió lành
Nắng soi màn mắc bên sông
Gió rung cờ cắm ngoài hiên phật phần
Món ngon kéo đến gần cuối tiệc
Rượu tràn ly không tiếc lời mời
Lệ nơi núi Hiện đã rơi
Nhân đề mưa thánh khắp nơi an lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời