Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:39

中宵

西閣百尋餘,
中宵步綺疏。
飛星過水白,
落月動沙虛。
擇木知幽鳥,
潛波想巨魚。
親朋滿天地,
兵甲少來書。

 

Trung tiêu

Tây các bách tầm dư,
Trung tiêu bộ ỷ sơ.
Phi tinh quá bắc thuỷ,
Lạc nguyệt động sa hư.
Trạch mộc tri u điểu,
Tiềm ba tưởng cự ngư.
Thân bằng mãn thiên địa,
Binh giáp thiểu lai thư.

 

Dịch nghĩa

Gác tây cao đến hơn trăm thước,
Giữa đêm đi bộ bên ngoài hiên.
Nơi dòng sông phía bắc,
Thấy có sao bay và trăng lặn nơi bãi trống.
Trong cây um tùm biết có chim chọn chỗ đậu,
Sóng ngầm kia mới nghĩ đến cá to dưới đó.
Người quen biết có khắp nơi,
Nhưng vì loạn lạc nên it thư từ tới.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gác cao cỡ trăm thước,
Giữa đêm ngoài hiên bước.
Qua sông bắc, sao rơi,
Ngoài bãi trống, trăng rớt.
Biết chim kín chọn cành,
Tưởng cá to dưới nước.
Bạn bè đầy khắp nơi,
Loạn lạc thư ít được.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn trăm thước gác tây cao,
Giữa đêm đi bộ bên rào ngoài hiên.
Nơi dòng sông phía bắc miền,
Sao bay trăng lặn thấy liền bãi sông.
Chim về cây rậm bên trong,
Sóng ngầm mới nghĩ cá lồng dưới kia.
Người quen biết có khắp nơi,
Nhưng vì loạn lạc it lời gửi thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gác tây cao hơn trăm tầm thẳng
Tản bộ trong đêm chẳng theo đường
Sao bay trắng xẹt qua sông
Bãi hoang sinh động lúc trăng lặn tàn
Chim chọn cây biết ham chỗ vắng
Thấy sóng ngầm cá nặng cân ngoi
Bạn thân ở khắp mọi nơi
Nhưng vì loạn lạc thư ngơi tới dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời