中丞嚴公雨中垂寄見憶一絕,奉答二絕其二

何日雨晴雲出溪,
白沙青石先無泥。
只須伐竹開荒徑,
倚杖穿花聽馬嘶。

 

Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 2

Hà nhật vũ tinh vân xuất khê,
Bạch sa thanh thạch tiên vô nê.
Chỉ tu phát trúc khai sơ kính,
Ỷ trượng xuyên hoa thính mã tê.

 

Dịch nghĩa

Ngày nào mưa tạnh mây bay ra khỏi suối,
Cát trắng đá xanh trước không có bùn.
Chỉ cố chặt trúc mở lối đi,
Chống gậy bước qua đám hoa nghe tiếng ngựa hí.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày nào trời tạnh, mây rời khe,
Đá xanh cát trắng chẳng dính dơ.
Chỉ nhằm chặt trúc mở đường nhỏ,
Chống gậy, qua hoa nghe ngựa phi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây bay khỏi suối tạnh ngày nào,
Cát trắng không bùn xanh đá ao.
Chỉ cố chặt tre đi mở lối,
Gậy bước đám hoa ngựa hí ào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây bay khỏi suối tạnh mưa,
Đá xanh cát trắng bãi thưa không bùn.
Chặt tre mở lối rậm lùm,
Gậy lần qua đám hoa rừng ngựa vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày nào mưa tạnh, mây rời khe?
Đá xanh, cát trắng sạch lì bụi nhơ?
Các dao, đẵn trúc, đường ta mở,
Chống gậy, qua hoa tiếng ngựa nghe?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nào tạnh mây ra khỏi suối
Cát trắng đá xanh mới không bùn
Chặt tre mở lối đi luôn
Qua hoa chống gậy nghe dồn ngựa kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời