中丞嚴公雨中垂寄見憶一絕,奉答二絕其一

雨映行宮辱贈詩,
元戎肯赴野人期。
江邊老病雖無力,
強擬晴天理釣絲。

 

Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 1

Vũ ánh hành cung nhục tặng thi,
Nguyên nhung khẳng phó dã nhân kỳ.
Giang biên lão bệnh tuy vô lực,
Cưỡng nghĩ tinh thiên lý điếu ti.

 

Dịch nghĩa

Mưa chói sáng nơi vua ở, đâu dám nhận thơ tặng,
Vị chỉ huy chịu hẹn với tên nhà quê.
Bên sông lão già bệnh không có sức,
Cố định chờ trời trong mà buông dây câu.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hành cung mưa rọi, ngại nhận thơ,
Tên quê lại được tướng hẹn chờ.
Bên sông già bệnh đâu còn sức,
Cố định trời trong thả sợi tơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa sáng cung vua ngại nhận thơ,
Người quê được vị chỉ huy chờ.
Bên sông lão bệnh không còn sức,
Cố định chờ trời buông lưới tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung vua mưa sáng ngại thơ,
Người quê được vị tướng chờ ngoài song.
Lão đau không sức bên sông,
Muốn câu chờ lúc trời trong buông liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giữa mưa ngài vẫn tặng thơ,
Quan sang hạ cố đến nhà kẻ quê.
Bên sông già bệnh chẳng nề,
Vẫn như ngày tạnh lo nghề buông câu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa sáng hành cung mang thơ tặng
Quan nguyên nhung tình nặng kẻ quê
Bên sông lão bệnh lại già
Gắng chờ trời tạnh để mà buông câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời