Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:23

朝雨

涼氣晚蕭蕭,
江雲亂眼飄。
風鴛藏近渚,
雨燕集深條。
黃綺終辭漢,
巢由不見堯。
草堂樽酒在,
幸得過清朝。

 

Triêu vũ

Lương hí vãn tiêu tiêu,
Giang vân loạn nhãn phiêu.
Phong uyên tàng cãn chử,
Vũ yến tập thâm điều.
Hoàng kỳ chung từ Hán,
Sào Do bất kiến Nghiêu.
Thảo đường tôn tửu tại,
Hạnh đắc quá thanh triêu.

 

Dịch nghĩa

Khí lạnh muộn buồn buồn,
Mây sông bay quáng cả mắt.
Chim uyên ngại gió ẩn nơi bến gần,
Chim én tránh mưa tụ lại nơi cành kín.
Hạ Hoàng Công, Ỷ Lý Quý cuối cùng bỏ nhà Hán,
Sào Phủ, Hứa Do không thấy vua Nghiêu.
Chén rượu ở trong nhà cỏ,
May qua được buổi sáng trong lành.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khí lạnh trưa buồn thiu,
Mây sông rối mắt theo.
Ngại gió uyên bến núp,
E mưa yến cành leo.
Hoàng, Ỷ rồi bỏ Hán,
Sào, Do chẳng thấy Nghiêu.
Li rượu trong nhà cỏ,
May sáng qua cái vèo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khí lạnh buồn buồn muộn thổi lay,
Mây sông quáng cả mắt mờ say.
Chim uyên ngại gió tàng nơi bến,
Chim én tránh mưa tụ lại đây.
Hạ, Ỷ cuối cùng rời Hán thất,
Sào, Do không thấy Nghiêu vua tài.
Ở trong chén rượu nơi nhà cỏ,
Buổi sáng may qua được lành thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Khí mát chiều lan đến,
Mưa chiều loạn mắt bay.
Chim uyên đỗ gần bến,
Én gặp mưa núp cây.
Hoàng Ý không theo Hán,
Sào, Do tránh gặp Nghiêu.
Rượu Thảo Đường dăm chén,
May sống trọn thánh triều.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thổi vù vù buổi chiều khí mát
Mây trên sông loạn mắt vũ vần
Uyên trốn gió, ẩn bãi gần
Tránh mưa chim én ẩn thân cây già
Họ Hoàng, Ỷ cũng xa nhà Hán
Sào và Do đều tránh vua Nghiêu
Thảo đường bên chén phiêu diêu
May ra qua được ít nhiều sáng nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời