Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 19:04

朝其二

浦帆晨初發,
郊扉冷未開。
村疏黃葉墜,
野靜白鷗來。
礎潤休全濕,
雲晴欲半回。
巫山冬可怪,
昨夜有奔雷。

 

Triêu kỳ 2

Phố phàm thần sơ phát,
Giao phi lãnh vị khai.
Thôn sơ hoàng diệp truỵ,
Dã tĩnh bạch âu lai.
Sở nhuận hưu toàn thấp,
Vân tình dục bán hồi.
Vu sơn đông khả quái,
Tạc dạ hữu bôn lôi.

 

Dịch nghĩa

Buồm nơi bến sáng mới giương,
Cổng làng vì lạnh nên chưa mở.
Xóm vắng lá vàng rụng,
Đồng vắng cò trắng tới.
Nền thấm thôi hết ướt,
Mây khô nửa muốn về.
Mùa đông ở núi Vu thật lạ,
Đêm qua có sấm vang.


(Năm 767)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cửa liếp lạnh chưa mở,
Buồm sông sớm mới treo.
Đồng không âu trắng lội,
Rừng vắng lá vàng gieo.
Ướt, ráo mây chia nửa,
Bồ hôi tảng rấp đều.
Non Vu, ồ lạ nhỉ?
Đêm thấy sấm đông reo!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sớm buồm bãi mới giương,
Cổng làng lạnh chưa mở.
Ruộng vắng, cò trắng chơi,
Cây thưa lá vàng đổ.
Nền ướt hết thấm thêm,
Mây trong muốn về nửa.
Đông lạ nơi Vu Sơn,
Đêm qua sấm ầm nổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời