Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 19:04

朝其二

浦帆晨初發,
郊扉冷未開。
村疏黃葉墜,
野靜白鷗來。
礎潤休全濕,
雲晴欲半回。
巫山冬可怪,
昨夜有奔雷。

 

Triêu kỳ 2

Phố phàm thần sơ phát,
Giao phi lãnh vị khai.
Thôn sơ hoàng diệp truỵ,
Dã tĩnh bạch âu lai.
Sở nhuận hưu toàn thấp,
Vân tình dục bán hồi.
Vu sơn đông khả quái,
Tạc dạ hữu bôn lôi.

 

Dịch nghĩa

Buồm nơi bến sáng mới giương,
Cổng làng vì lạnh nên chưa mở.
Xóm vắng lá vàng rụng,
Đồng vắng cò trắng tới.
Nền thấm thôi hết ướt,
Mây khô nửa muốn về.
Mùa đông ở núi Vu thật lạ,
Đêm qua có sấm vang.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cửa liếp lạnh chưa mở,
Buồm sông sớm mới treo.
Đồng không âu trắng lội,
Rừng vắng lá vàng gieo.
Ướt, ráo mây chia nửa,
Bồ hôi tảng rấp đều.
Non Vu, ồ lạ nhỉ?
Đêm thấy sấm đông reo!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sớm buồm bãi mới giương,
Cổng làng lạnh chưa mở.
Ruộng vắng, cò trắng chơi,
Cây thưa lá vàng đổ.
Nền ướt hết thấm thêm,
Mây trong muốn về nửa.
Đông lạ nơi Vu Sơn,
Đêm qua sấm ầm nổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồm nơi bến sáng mới giương,
Cổng làng chưa mở vì sương lạnh mờ.
Lá vàng xóm vắng rụng rơi,
Vắng đồng cò trắng tới bờ ruộng lên.
Hết thôi ướt thấm sân nền,
Mây khô nửa muốn về trên cánh đồng.
Núi Vu thật lạ mùa đông,
Đêm qua có sấm vang trong sương mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồm nơi bến rạng đông mới kéo
Cửa làng vì lạnh lẽo chưa khai
Lá vàng xóm vắng rụng đầy
Đồng không âu trắng từng bầy tới bơi
Đá chân cột thấm hơi hết ướt
Mây ráo khô nửa lớp bay về
Núi Vu đông đến lạ ghê
Đêm qua sấm nổ vọng về từ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời