Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:11

朝其一

清旭楚宮南,
霜空萬嶺含。
野人時獨往,
雲木曉相參。
俊鶻無聲過,
饑烏下食貪。
病身終不動,
搖落任江潭。

 

Triêu kỳ 1

Thanh úc Sở cung nam,
Sương không vạn lĩnh hàm.
Dã nhân thì độc vãng,
Vân mộc hiểu tương tham.
Tuấn cốt vô thanh quá,
Cơ ô há thực tham.
Bệnh thân chung bất đông,
Dao lạc nhiệm giang đàm.

 

Dịch nghĩa

Phía nam cung vua Sở trời trong,
Ngàn ngọn núi ngậm sương.
Lúc này chỉ có dân quê đi lại,
Mây với cây buổi sáng quyện với nhau.
Con chim cắt lớn im lìm bay qua,
Quạ đói xà xuống ăn bậy.
Thân thể bị bệnh nên không thể cục cựa,
Lênh đênh mặc cho sông với đầm nước.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam cung Sở, trời trong,
Ngàn đỉnh ngậm mù sương.
Chỉ dân quê đi lại,
Sáng cây mây cùng lồng.
Chim cắt bay lặng lẽ,
Quạ đói xà ăn quàng.
Thân bệnh không cục cựa,
Lênh đênh mặc ao, sông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía nam cung Sở trời trong,
Với ngàn ngọn núi ngậm sương sớm ngày.
Dân quê đi lại lúc này,
Mây cây buổi sáng quyện màu mờ xa.
Im lìm chim cắt bay qua,
Ăn càng quạ đói bay sà xuống sân.
Bệnh không cử động được thân,
Lênh đênh mặc sức dù dân sông hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía nam cung Sở trời hửng sáng
Vạn ngọn non thanh vắng ngậm sương
Lúc này dân dã trên đường
Mây cùng cây cối xen lồng vào nhau
Chim cắt lớn bay mau lặng lẽ
Quạ đói xà xuống mổ ăn bừa
Thân bệnh tật hết đong đưa
Mặc cho sông nước sóng đùa thuyền đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời