Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:48

除架

束薪已零落,
瓠葉轉蕭疏。
幸結白花了,
寧辭青蔓除。
秋蟲聲不去,
暮雀意何如。
寒事今牢落,
人生亦有初。

 

Trừ giá

Thúc tân dĩ linh lạc,
Hồ diệp chuyển tiêu sơ.
Hạnh kết bạch hoa liễu,
Ninh từ thanh mạn trừ.
Thu trùng thanh bất khứ,
Mộ tước ý hà như.
Hàn sự kim lao lạc,
Nhân sinh diệc hữu sơ.

 

Dịch nghĩa

Sào cột đã rụng rời,
Lá bầu bắt đầu xơ xác.
May hoa trắng đã kết trái rồi,
Khỏi phải gỡ dây leo xanh.
Tiếng côn trùng mùa thu không mất đi,
Chim sẻ ban chiều không biết nó nghĩ gì.
Việc lạnh nay làm khốn đốn,
Đời người cũng có cái khởi đầu như thế.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sào buộc đã long rồi,
Lá bầu thêm lỗ chỗ.
May hoa trắng kết xong,
Khỏi mầm xanh tháo gỡ.
Sâu thu, tiếng không ngưng,
Sẻ chiều, lòng nào rõ.
Cái lạnh nay rã rời,
Đời người cũng có cữ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gỗ củi đã hỏng gẫy,
Lá bầu nay đã thưa.
Hoa trắng may kịp nở,
Cỏ xanh phải gạt trừ.
Sâu thu tiếng không rõ,
Chiều rồi sẻ nghĩ sao?
Gặp lạnh nay suy kém,
Đời người có khác nào.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạt cột giàn nay đà lỏng đứt
Lá bầu đang xơ xác chuyển vàng
Cũng may hoa trắng nở xong
Bây giờ giỡ bỏ dây xanh không từ
Tiếng côn trùng mùa thu còn đó
Chim sẻ chiều biết nó nghĩ gì
Lạnh trời nay đã kém suy
Đời người cũng vậy khác chi đâu nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lát cột cây lỏng rời
Lá bầu chẳng được tươi
May hoa trắng đã nở
Dây leo xanh khỏi gở
Thu không vắng tiếng trùng
Sẻ chiều réo lung tung
Cái lạnh gây khổ sở
Đầu đời người tương tợ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cột sào đã rụng rời rồi,
Lá bầu lại bắt đầu hồi xác xơ.
May hoa trắng kết trái rồi,
Khỏi cần gỡ bỏ dây rời leo xanh.
Trùng thu không mất âm thanh,
Không hay chim sẻ chiều nhanh nghĩ gì.
Lạnh làm thời tiết xấu đi,
Đời người lúc khởi đầu thì khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời