Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:36

長江其一

眾水會涪萬,
瞿塘爭一門。
朝宗人共挹,
盜賊爾誰尊。
孤石隱如馬,
高蘿垂飲猿。
歸心異波浪,
何事即飛翻。

 

Trường Giang kỳ 1

Chúng thuỷ hội Bồi, Vạn,
Cù Đường tranh nhất môn.
Triều tông nhân cộng ấp,
Đạo tặc nhĩ thuỳ tôn.
Cô thạch ẩn như mã,
Cao la thuỳ ẩm viên.
Qui tâm dị ba lãng,
Hà sự tức phi phiên.

 

Dịch nghĩa

Các sông gặp nhau ở Phù châu, Vạn châu,
Tới Cù Đường thì tranh nhau vào một cửa.
Con người cũng một lòng giữ lễ nghĩa như thế,
Đối với bọn giặc cướp mi lại trọng nó.
Đá tảng như ngựa núp,
Dây leo cao có khỉ thòng xuống uống nước.
Lòng ham về có thể hết sợ sóng,
Việc gì mà phải ngại ngần.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bồi, Vạn các sông tụ,
Cù Đường hợp một dòng.
Người cũng cùng một lẽ,
Giặc cướp mi bao dong.
Đá tảng ngựa núp dưới.
Khỉ uống, dây buông thòng.
Ham về mặc sóng cả,
Cớ gì mà ngại ngùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phù, Vạn các châu sông gặp nhau,
Cù Đường tới đó cửa tranh vào.
Con người giữ lễ một lòng thế,
Giặc cướp bọn mi lại trọng sao.
Đá tảng to như con ngựa núp,
Dây leo uống nước khỉ leo cao.
Ham về có thể hết kiêng sóng,
Lo ngại việc gì phải nghĩ nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Muôn dòng nước chảy về Bồi, Vạn,
Tại Cù Đường cửa hiểm tranh đua.
Nước về biển cả chầu vua,
Là quân giặc cướp mày hùa theo ai?
Tảng đá nhô ẩn coi giống ngựa,
Vượn khát nằm uống nhớ mơ gì?
Lòng này như sóng trôi đi,
Vì sao sóng vọt, việc gì sóng bay?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông gặp nhau ở Bồi và Vạn
Tới Cù Đường tranh loạn cửa vào
Người ta triều bái nhà vua
Lũ bay giặc cướp tôn phò theo ai?
Đá lẻ loi như loài ngựa núp
Bám dây cao vượn khát xuống khe
Lòng về khác sóng trên đê
Việc gì phải lật phải phi mới là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời