Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 09:16

晝夢

二月饒睡昏昏然,
不獨夜短晝分眠。
桃花氣暖眼自醉,
春渚日落夢相牽。
故鄉門巷荊棘底,
中原君臣豺虎邊。
安得務農息戰鬥,
普天無吏橫索錢。

 

Trú mộng

Nhị nguyệt nhiêu thuỵ hôn hôn nhiên,
Bất độc dạ đoản trú phân miên.
Đào hoa khí noãn nhãn tự tuý,
Xuân chử nhật lạc mộng tương khiên.
Cố hương môn lộng kinh cức để,
Trung nguyên quân thần sài hổ biên.
An đắc vụ nông tức chiến đấu,
Phổ thiên vô lại hoành tác tiễn.

 

Dịch nghĩa

Vào tháng hai ngủ no nê mê mệt,
Chẳng phải vì đêm ngắn mà ngày ngủ bù đâu.
Mà vì hoa đào tạo hơi ấm nên làm say mắt,
Và bến sông trời chiều, mộng đến vậy thôi.
Làng cũ nhà cửa gai góc mọc đầy,
Nơi trung nguyên, vua tôi ở cạnh bày lang sói.
Làm sao lo canh tác và ngưng hẳn giặc giã,
Để khắp chốn quan lại hết sách nhiễu dân.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Một giấc ly bì giữa tháng hai
Phải rằng ngày ngắn ngủ bù chơi
Chiều xuân ấm áp hoa say mất
Bóng xế mông mênh mộng ghẹo người
Nước cũ vua kề lưng gấu sói
Quê xưa nhà giữa đám chông gai
Bao giờ giặc hết dân yên nghiệp
Quan chẳng ăn tiền khắp dưới trời?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng hai, một giấc ngủ say
Chẳng vì đêm ngắn, ngủ ngày có sao?
Ấm trời say bởi hoa đào
Bến xuân nhật lặn mộng vào với ai?
Quê hương cũ, đường gai góc nổi
Mơ Trung Nguyên, hổ sói bên vua
Lo cày bỏ chiến là vừa
Khắp trời quan lại ai chừa nhiễu dân?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng hai, mê mệt ngủ say,
Chẳng vì đêm ngắn, ngủ ngày bù đâu.
Hoa đào trời ấm say nhau,
Chiều xuân bến nước mộng đâu đến liền.
Quê xưa, gai, cỏ, phủ lên,
Trung nguyên, tôi, chúa, ở bên sói, hùm.
Sao yên, trồng cấy sớm hôm,
Không còn quan lại chuyên môn ăn tiền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Một giấc ly bì giữa tháng hai,
Chẳng vì đêm ngắn, ngủ bù chơi.
Hoa đào ấm áp làm mỏi mắt,
Bến nước chiều xuân mộng trêu ngươi.
Đế đô, tôi chúa bên hùm sói,
Quê cũ, cửa nhà lắm cỏ gai.
Bao giờ yên giặc dân cày cấy,
Chốn chốn không quan, hối lộ đòi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào tháng hai ngủ no mê mệt
Chẳng phải vì đêm hết ngủ thêm
Vì hoa đào ấm nên quên
Lại vì chiều xuống tạo duyên ngủ ngày
Làng cũ nhà cửa đầy gai mọc
Nơi Trung nguyên vua nhọc sói lang
Mơ sao cày cấy giặc ngưng
Khắp nơi nha lại hết hòng tiền dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngủ mệt no nê vào tháng hai,
Chẳng vì đêm ngắn ngủ bù ngày.
Hoa đào tạo ấm làm say mắt,
Trời tối bến sông mộng với ai.
Làng cũ cửa nhà gai góc mọc,
Trung nguyên vua cạnh sói lang bầy.
Làm sao canh tác mà ngưng giặc,
Để khắp chốn quan hết nhiễu đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời