Thoát nguồn họ Thỉ Vi,
Bến thu nhạn khách rời.
Tuổi tác khiến anh tủi,
So người biết em tài.
Từng dùng kiếm nhiều loại,
Ý hợp Ngô câu thôi.
Già yếu hết dang cánh,
Chẳng chịu ngưng vung roi.
Nhiều năm xa gốc tổ,
Dù khổ nghĩa vẫn noi.
Ngày sau bến sông đợi,
Trường-sa, quán dịch nơi.

tửu tận tình do tại