Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 18:32

重遊何氏其五

到此應常宿,
相留可判年。
蹉跎暮容色,
悵望好林泉。
何路沾微祿,
歸山買薄田。
斯遊恐不遂,
把酒意茫然。

 

Trùng du Hà thị kỳ 5

Đáo thử ưng thường túc,
Tương lưu khả phán niên.
Sa đà mộ dung sắc,
Trướng vọng hảo lâm tuyền.
Hà lộ triêm vi lộc,
Qui sơn mãi bạc điền.
Tư du khủng bất toại,
Bả tửu ý mang nhiên.

 

Dịch nghĩa

Tới đây muốn ở luôn,
Cùng lưu lại tới hết năm.
Vấn vương với sắc trời chiều,
Chiêm ngưỡng cảnh suối rừng đẹp.
Con đường nào thấm cái lộc nhỏ,
Quay về núi mua thửa ruộng xấu.
Việc này sợ chẳng đạt được,
Nâng chén rượu mà lòng hoang mang.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới đây muốn ở mãi,
Nán lại tới suốt năm.
Chiều tối bóng thơ thẩn,
Suối rừng đẹp đăm đăm.
Đường nào lộc ít ỏi,
Vào núi mua ruộng trằm.
Chuyến này sợ trái ý,
Nâng rượu lòng băn khoăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đến nơi này ta mong ở mãi,
Lưu lại đây cho toại đời thừa.
Trời chiều bảng lảng bóng tà,
Suối rừng những khiến ngẩn ngơ lòng này!
Ngày mai đây, vua ban ít lộc,
Trở về nhà tậu được mảnh vườn...
Sợ điều mơ ước hỏng luôn,
Tay truy nâng chén, lòng buồn mênh mang!...


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới nơi đây muốn luôn ở mãi
Sống bên nhau cho tới cuối đời
Vấn vương chiều với sắc trời
Buồn rầu ngắm cảnh đẹp tươi suối rừng
Dịp may nào thấm vương lộc nhỏ
Trở về mua một thửa ruộng con
Việc này sợ mộng không tròn
Chén nâng mà những trong lòng hoang mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới đây ta muốn ở luôn,
Cùng lưu lại tới hết tuồng năm qua.
Vấn vương với sắc chiều tà,
Suối rừng chiêm ngưỡng cảnh hoa đẹp trời.
Thấm vào lộc nhỏ đường nào,
Quay về mua thửa ruộng mầu xấu thôi.
Việc này chẳng đạt được rồi,
Nâng chung rượu uống mà đời hoang mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời