Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:30

重遊何氏其三

落日平臺上,
春風啜茗時。
石闌斜點筆,
桐葉坐題詩。
翡翠鳴衣桁,
蜻蜓立釣絲。
自今幽興熟,
來往亦無期。

 

Trùng du Hà thị kỳ 3

Lạc nhật bình đài thượng,
Xuân phong xuyết mính thì.
Thạch lan tà điểm bút,
Đồng diệp toạ đề thi.
Phỉ thuý minh y hãng,
Thanh đình lập điếu ti.
Tự kim u hứng thục,
Lai vãng diệc vô kỳ.

 

Dịch nghĩa

Trên đài phẳng trời đang lặn,
Dưới gió xuân là lúc thưởng trà.
Trên giàn đá, nghiêng bút chấm phá,
Ngồi viết bài thơ trên lá ngô đồng.
Trên giá phơi áo con chim trả kêu,
Chuồn chuồn đậu trên dây câu.
Từ lúc này nỗi thoả thích chín mùi,
Tới lui hình như không có biết lúc nào.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên lầu cao, bóng xế,
Gió xuân chén trà nồng.
Nghiêng bút viết bệ đá,
Ngồi chép thơ ngô đồng.
Dây câu chuồn chuồn đậu,
Mắc áo kêu chim nhồng.
Từ nay hứng chín rục,
Tới lui lại hẹn cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đài phẳng mặt trời đang lặn
Trong gió xuân sắp sẵn thưởng trà
Bút trên bệ đá điểm tà
Lá ngô đồng viết bài ca trữ tình
Trên sào phơi hót inh chim chả
Chuồn chuồn đông đậu cả dây câu
Từ nay hứng thú quen lâu
Tới lui không cứ phải cầu mới lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đài trời phẳng đang lui dần,
Là lúc thưởng trà dưới gió xuân.
Giàn đá bút nghiêng trên chấm phá,
Bài thơ trên lá viết ngô đồng.
Trên giàn giá áo kêu chim trả,
Bay đậu dây câu những chuồn chuồn.
Nay lúc chín mùi ta thoả thích,
Tới lui chẳng biết lúc nào không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời