Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 22:02

小園

由來巫峽水,
本自楚人家。
客病留因藥,
春深買為花。
秋庭風落果,
瀼岸雨頹沙。
問俗營寒事,
將詩待物華。

 

Tiểu viên

Do lai Vu Giáp thuỷ,
Bản tự Sở nhân gia.
Khách bệnh lưu nhân dược,
Xuân thâm mãi vi hoa.
Thu đình phong lạc quả,
Nhương ngạn vũ đồi sa.
Vấn tục dinh hàn sự,
Tương thi đãi vật hoa.

 

Dịch nghĩa

Nguyên nhờ nước sông Vu Giáp,
Mà gốc từ nhà của người Kinh.
Khi khách bệnh nhờ đó mà có cây thuốc chữa,
Đến xuân, có hoa bán.
Khi mùa thu đến gió rung quả rụng trong sân,
Bờ ngòi mưa làm cát truồi.
Hỏi cách thức để xử lý việc khi trời lạnh,
Làm thơ để ca ngợi cảnh đẹp.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nguyên nhờ nước Vu Giáp,
Gốc Kinh từ nhà người.
Khi bệnh có thuốc chữa,
Xuân về bán hoa tươi
Sân thu gió trái rụng,
Bờ ngòi mưa cát truồi.
Trời lạnh hỏi cách sống,
Làm thơ ca cảnh trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyên nhờ Vu Giáp nước sông,
Từ nhà gốc của dân vùng Sở Kinh.
Nhờ cây chữa bệnh khách mình,
Đến xuân hoa bán dân tình vui xuân.
Gió thu quả rụng trong sân,
Bờ ngòi mưa cát truồi dần đê bao.
Lạnh trời ứng xử ra sao,
Làm thơ ca ngợi đẹp bao cảnh vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nguyên là nhờ nước dòng Vu Giáp
Mà có nhà trên người đất Sở rồi
Khách đau có thuốc hẳn hoi
Suốt mùa xuân bận hoa tươi bán hoài
Vườn thu đến gió lay quả rụng
Nước tràn bờ làm đống cát truồi
Hỏi han cách sống lạnh trời
Làm thơ ca ngợi cảnh tươi đẹp lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời