Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: rét (13)

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 20:47

前苦寒行其二

去年白帝雪在山,
今年白帝雪在地。
凍埋蛟龍南浦縮,
寒刮肌膚北風利。
楚人四時皆麻衣,
楚天萬里無晶輝。
三足之烏足恐斷,
羲和送將何所歸?

 

Tiền khổ hàn hành kỳ 2

Khứ niên Bạch Đế tuyết tại sơn,
Kim niên Bạch Đế tuyết tại địa.
Đống mai giao long nam phố súc,
Hàn quát cơ phu bắc phong lợi.
Sở nhân tứ thì giai ma y,
Sở thiên vạn lý vô tinh huy.
Tam túc chi ô túc khủng đoạn,
Hy Hoà tống tương hà sở quy?

 

Dịch nghĩa

Năm trước nơi thành Bạch Đế tuyết ở trên núi,
Năm nay tại Bạch Đế tuyết xuống đồng bằng.
Cóng làm thuồng luồng ở bến nam nằm co quắp,
Gió bấc lạnh như cắt da thịt.
Người nước Sở bốn mùa đều mặc áo gai,
Trời nước Sở trăm dặm không hửng sáng.
Quạ ba chân, một chân sợ bị chặt mất rồi,
Hy Hoà đưa lối về chỗ nào đây.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bạch Đế năm ngoái tuyết đầy núi
Bạch Đế năm nay tuyết đầy nội
Cóng chết thuồng luồng bến nam rút
Rét cắt thịt da gió bắc thổi
Người Sở bốn mùa áo vải gai
Trời Sở muôn dặm mịt mù hoài
Hy Hoà lạc lối đi đâu mất?
Ba chân con ác chắc què rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạch Đế năm trước tuyết trên núi,
Bạch Đế năm nay tuyết tại nội.
Thuồng luồng cóng lạnh, bến nam nằm,
Thịt da nứt nẻ gió bắc nổi.
Dân Sở bốn mùa đều áo gai,
Trời Sở vạn dặm không ánh mai.
Con ác ba chân, chắc chân cụt,
Hi Hoà đưa lối, tới đâu rồi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái thành Bạch tuyết trên núi
Nay ngoài thành đồng nội tuyết vô
Thuồng luồng lạnh cóng nằm co
Bắc phương gió lạnh cắt da cứ lùa
Dân đất Sở bốn mùa áo vải
Vạn dặm dài trời Sở tối tăm
Quạ ba chân e què chăng
Hy Hoà đưa tiễn về phương trời nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời