蕭八明府堤處覓桃栽

奉乞桃栽一百根,
春前為送浣花村。
河陽縣裏雖無數,
濯錦江邊未滿園。

 

Tiêu bát minh phủ đê xứ mịch đào tài

Phụng ngật đào tài nhất bách căn,
Xuân tiền vi tống Hoán Hoa thôn.
Hà Dương huyện lý tuy vô số,
Trạc Cẩm giang biên vị mãn viên.

 

Dịch nghĩa

Đi xin được một trăm cây đào để trồng,
Năm trước đưa về xóm Hoán Hoa.
Trong huyện Hà Dương tuy có lắm,
Tưới bên nước sông Cẩm, nhưng vườn chưa đầy.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xin được đào trồng trăm gốc cây,
Hoán Hoa xuân trước chở về đây.
Trong huyện Hà Dương tuy có lắm,
Tưới nước sông Cẩm vườn chưa đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một trăm cây xin về trồng trọt
Xóm Hoán Hoa xuân trước đưa về
Hà Dương tuy có nhiều ghê
Tưới bên sông Cẩm vườn chưa mọc đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhờ ông tìm giúp đào trăm cây,
Trước xuân đào đã đưa về đây.
Tuy huyện Hà Dương đào mọc khắp,
Nhưng vườn sông Cẩm vẫn chưa đầy.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời