Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 20:55

秋雨歎其三

長安布衣誰比數,
返巢衡門守環堵。
老夫不出長蓬蒿,
稚子無懮走風雨。
雨聲颼颼催早寒,
胡雁翅濕高飛難。
秋來未曾見白日,
泥污後土何時干?

 

Thu vũ thán kỳ 3

Trường An bố y thuỳ tỷ số,
Phản sào hành môn thủ hoàn đổ.
Lão phu bất xuất trường bồng hao,
Trĩ tử vô ưu tẩu phong vũ.
Vũ thanh sưu sưu thôi tảo hàn,
Hồ nhạn sí thấp cao phi nan.
Thu lai vị tằng kiến bạch nhật,
Nê ô hậu thổ hà thì can?

 

Dịch nghĩa

Ở Trường An mà mặc áo vải thì có mấy ai đoái hoài
Nên quay về khoá cổng cây, giữ lấy căn nhà nhỏ hẹp
Ông già không ra ngoài nên cỏ bồng hao rậm rạp
Lũ trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong mưa
Tiếng mưa rào rào thúc giục trời lạnh sớm
Chim nhạn đất Hồ cánh ướt bay cao khó khăn
Từ vào thu đến nay chưa từng thấy ánh mặt trời
Mặt đất đầy bùn đến bao giờ mới khô?


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trường An áo vải mấy ai ưa
Về giữ nhà con, khóa cổng thưa.
Già yếu nằm khàn bồng rậm ngỏ
Trẻ vui chạy nhảy tắm trong mưa.
Tiếng mưa rào rạt trời thêm lạnh
Cánh ướt nhạn Hồ khó lướt cao.
Thu đến nay chưa ngày nắng ráo
Đất bùn lầy đến bao giờ khô ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trường An áo vải ai kể số,
Đóng miết cửa ngang ngồi một chỗ.
Già chẳng ra đồng tốt cỏ gai,
Trẻ không lo đói nô mưa gió.
Giục lạnh sớm về mưa ào ào,
Nhạn Hồ cánh ướt khó bay cao.
Thu về, mặt trời chưa hề thấy,
Bùn ứ bao giờ đất mới khô?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trường An áo vải ai màng nó,
Khoá cửa, bao tường giữ lấy đó.
Bồng ngải um tùm lão chẳng ra,
Vô tư con trẻ đùa mưa gió.
Sớm dục lạnh về mưa dạt dào,
Nhạn Hồ ướt cánh khó bay cao.
Vào thu chưa thấy ngày trong sáng,
Hỏi Địa: bùn dơ khô lúc nào ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Dân áo vải đất kinh ai hỏi
Dưới mái tranh, nằm chúi đêm ngày
Nhìn đàn trẻ nhỏ thương thay
Chạy mưa, chạy gió thơ ngây biết gì
Tiếng mưa gọi gió về chi vội?
Chim ướt lông khó nỗi bay cao
Sang thu chưa nắng ngày nào
Đất lầm, bùn lội khô khao khó lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường An, áo vải ra gì,
Trở về cài cửa, dẫu chi cũng nhà.
Cỏ bồng mọc khắp, chẳng ra,
Dưới mưa trẻ chạy kêu la nô đùa.
Tiếng mưa giục lạnh đầu mùa,
Nhạn Hồ ướt cánh bay bừa chẳng cao.
Mặt trời thu sáng được sao,
Đất bùn lầy lội khi nào mới khô?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kinh đô, dân khổ, ai đoái hoài,
Suốt buổi nhà tranh lúc rúc chui.
Ông già lúi húi trong mái núp,
Lũ trẻ vô tư dưới mưa chơi.
Tiếng gió đem mưa sao thổi gấp,
Đàn chim ướt cánh chẳng vung trời.
Từ lúc sang thu không buổi tạnh,
Đường lầy đất lội khổ khôn nguôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An ai đoái hoài áo vải
Nên quay về giữ lấy căn nhà
Hồn nhiên trẻ chạy trong mưa
Ông già bỏ mặc mọc bừa cỏ hao
Trời lạnh tiếng mưa rào giục sớm
Nhạn đất Hồ ướt cánh khó bay
Mặt trời chưa thấy tới nay
Bao giờ cho đất bùn lầy mới khô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo vải Trường An ai đoái hoài,
Quay về khoá cổng giữ căn nhà,
Trong mưa lũ trẻ hồn nhiên giỡn.
Già rậm cỏ bồng không ló ngoài.
Mưa giục rào rào trời lạnh sớm,
Nhạn Hồ cánh ướt khó bay cao.
Mặt trời thu đến chưa từng thấy,
Mặt đất bao giờ bùn ráo nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tràng An áo vải chê nghèo khó
Khoá cổng ngồi nhà, nghiêng lại ngó
Già chẳng ra đường, tốt cỏ hoa
Trẻ nào biết nghĩ, đùa mưa gió
Mưa tuôn khí lạnh sớm dâng trào
Cánh ướt nhạn Hồ khó lượn cao
Từ độ thu về chưa chút nắng
Bùn tươi đợi ráo, biết khi nào?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời