Tiết thiên thu bỏ từ ngày,
Khi tới tháng tám lòng này đắng cay.
Triều trước yến tiệc bày đầy,
Mà nay lầu lớn bụi dầy vắng tanh.
Sổ phượng ghi đủ ngày sinh,
Bờ ao rồng bị chiến tranh phá tàn.
Sông Tương lệ mới lăn tăn,
Lâu đài mờ nhạt, cây Tần xa xôi.
Trăng sáng các quan được rồi,
Đội quân cảnh vệ các nơi đi về.
Chén vàng chẳng lại mân mê,
Một thân tóc bạc những tê tái lòng.

tửu tận tình do tại