Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2015 09:40

千秋節有感其一

自罷千秋節,
頻傷八月來。
先朝常宴會,
壯觀已塵埃。
鳳紀編生日,
龍池塹劫灰。
湘川新涕淚,
秦樹遠樓臺。
寶鏡群臣得,
金吾萬國回。
衢尊不重飲,
白首獨餘哀。

 

Thu thiên tiết hữu cảm kỳ 1

Tự bãi thiên thu tiết,
Tần thương bát nguyệt lai.
Tiên triều thường yến hội,
Trang quán dĩ trần ai.
Phượng kỷ biên sinh nhật,
Long trì tiệm kiếp hôi.
Tương xuyên tân thế lệ,
Tần thụ viễn lâu đài.
Bảo kính quần thần đắc,
Kim ngô vạn quốc hồi.
Cù tôn bất trùng ẩm,
Bạch thủ độc dư ai.

 

Dịch nghĩa

Từ khi bỏ tiết thiên thu,
Cảm thấy buồn mỗi khi tháng tám tới.
Triều trước thường tiệc tùng,
Các nhà quán giờ đây đầy bụi.
Gia phả nhà vua thu thập ngày sinh,
Ao rồng bị cạn kiệt vì chiến tranh.
Giọt nước mắt mới chẩy nơi sông Tương,
Lâu đài xa lẩn sau hàng cây vùng Tần.
Cái gương quý kia nay các quan có được rồi,
Cây gậy đồng trở về các nơi.
Chén rượu bên đường nay không còn được uống nữa,
Tóc bạc một thân với nỗi đau buồn dài dài.


(Năm 769)

Lời tự: “Bát nguyệt nhị nhật vi Minh Hoàng thiên thu tiết” 八月二日為明皇千秋節 (Ngày mồng hai tháng tám âm lịch được coi là tiết ngàn năm của Đường Minh Hoàng).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiết thiên thu bỏ từ ngày,
Khi tới tháng tám lòng này đắng cay.
Triều trước yến tiệc bày đầy,
Mà nay lầu lớn bụi dầy vắng tanh.
Sổ phượng ghi đủ ngày sinh,
Bờ ao rồng bị chiến tranh phá tàn.
Sông Tương lệ mới lăn tăn,
Lâu đài mờ nhạt, cây Tần xa xôi.
Trăng sáng các quan được rồi,
Đội quân cảnh vệ các nơi đi về.
Chén vàng chẳng lại mân mê,
Một thân tóc bạc những tê tái lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết thiên thu bỏ từ đây,
Khi trời tháng tám lòng này buồn thương.
Tiệc tùng triều trước mở thường,
Giờ đây nhà quán đầy vương bụi sình.
Vua thu gia phả ngày sinh,
Ao rồng cạn kiệt tình hình chiến tranh.
Lệ dòng mới chẩy sông Tương,
Lâu đài xa lẩn sau đường Tần cây.
Các quan gương quý có nay,
Trở về vạn quốc gậy cây bằng đồng.
Bên đường không uống rượu nồng,
Một thân tóc bạc đau thương dài dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời