15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2015 23:48

秋風其一

秋風淅淅吹巫山,
上牢下牢修水關。
吳檣楚柁牽百丈,
暖向神都寒未還。
要路何日罷長戟,
戰自青羌連百蠻。
中巴不曾消息好,
暝傳戍鼓長雲間。

 

Thu phong kỳ 1

Thu phong tích tích xuy Vu san,
Thượng lao hạ lao tu thuỷ quan.
Ngô tường Sở đà khiên bách trượng,
Noãn hướng thần đô hàn vị hoàn.
Yếu lộ hà nhật bãi trường kích,
Chiến tự Thanh Khương liên bách man.
Trung Ba bất tằng tiêu tức hảo,
Minh truyền thú cổ trưởng vân gian.

 

Dịch nghĩa

Gió thu lất phất thổi nơi núi Vu,
Trên chắc, dưới chắc lo kè nước.
Cột buồm Ngô, bánh lái Sở kéo dài cả trăm trượng,
Khi ấm hướng tới nơi thần ở, lạnh rồi mà chưa về.
Đường huyết mạch chừng nào thì vắng bóng dáo dài,
Trận chiến từ Thanh Khương cho đến vùng trăm mường.
Giữa vùng Ba chưa hề có tin tốt,
Trống trận lùng bùng nơi mây dầy.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu gió thu lất phất bay,
Trên dưới lo đóng kè nước dầy.
Buồm Ngô, lái Sở lôi trăm thước,
Thần châu ấm tới, lạnh chưa quay.
Ngày nào đường hiểm ngưng tên đạn,
Vùng mọi, Thanh Khương trận kéo dài.
Trung Ba chưa hề có tin tốt,
Trống trận ầm vang tận tầng mây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu lất phất núi Vu bay,
Trên chắc dưới lo kè chắc dầy.
Lái Sở buồm Ngô trăm trượng lớn,
Thần đô ấm hướng lạnh chưa quay.
Chừng nào đường chính thôi gươm dáo,
Trận chiến Thanh Khương trăm rợ dài.
Giữa chốn đất Ba tin tốt hiếm,
Lùng bùng trống trận chốn đầy mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi núi Vu gió vù vù thổi
Trên dưới đều xốc nổi hộ đê
Buồm Ngô lái Sở lê thê
Ấm nơi thần ở, chưa về lạnh cơn
Đường trọng yếu kích không vắng bóng
Trận chiến từ trăm Mán tới Khương
Trung Ba tin tốt chưa từng
Ban đêm trống trận thúc vang mây ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời