Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:50

秋日寄題鄭監湖上亭其三

暫阻蓬萊閣,
終為江海人。
揮金應物理,
拖玉豈吾身。
羹煮秋蓴滑,
杯迎露菊新。
賦詩分氣象,
佳句莫頻頻。

 

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 3

Tạm trở Bồng Lai các,
Chung vi giang hải nhân.
Huy kim ưng vật lý,
Tha ngọc khởi ngô thân.
Canh chử thu thuần hoạt,
Bôi nghinh lộ cúc tân.
Phú thi phân khí tượng,
Giai cú mạc tần tần.

 

Dịch nghĩa

Tạm bị ngăn cản không ở trong gác Bồng Lai,
Nên cuối cùng làm người của sông bể vậy.
Người đời vung vàng mong được việc,
Bỏ ngọc há thân ta.
Nấu canh rau thuần vào mùa thu nát bấy,
Đưa chén sương cúc mơi toả xuống.
Làm thơ nói rõ về thời tiết khí tượng,
Các câu hay chớ có luôn luôn ra.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gác Bồng Lai lỡ vận,
Đành sống kiếp sông hồ.
Vung vàng mong được việc,
Bỏ ngọc há thân ta.
Nấu canh rau thuần nát,
Đưa chén sương cúc phà.
Làm thơ tả thời tiết,
Chữ chữ chớ luôn ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cản ngăn không ở gác Bồng Lai,
Rốt cuộc làm người sông bể nay.
Vàng nén người đời mong được việc,
Ngọc lôi há chịu thân ta đây.
Rau thuần canh nấu vào thu nát,
Đưa chén cúc sương toả xuống đầy.
Thời tiết làm thơ rõ khí tượng,
Luôn luôn đừng có bày câu hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bị ngăn trở không Bồng Lai khách
Nên cuối cùng làm khách biển sông
Người đời mưu sự vung vàng
Thân ta há đã không màng ngọc châu
Rau thuần nấu ngày thu nát bấy
Hứng móc trên cúc mới đọng rơi
Làm thơ thời tiết khí trời
Câu hay chớ có tuôn lời luôn luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời