Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 19:24

收京其一

復道收京邑,
兼聞殺犬戎。
衣冠卻扈從,
車駕已還宮。
克復成如此,
安危在數公。
莫令回首地,
慟哭起悲風。

 

Thu kinh

Phục đạo thu kinh ấp,
Kiêm văn sát Khuyển Nhung.
Y quan khước hỗ túng,
Xa giá dĩ hoàn cung.
Khắc phục thành như thử,
An nguy tại sổ công.
Mạc linh hồi thủ địa,
Đỗng khốc khởi bi phong.

 

Dịch nghĩa

Lại nói thu được vùng kinh đô rồi,
Kèm theo nghe giết được lũ giặc Khuyển, Nhung.
Quần thần bèn theo gót vua,
Xe vua đã trở về cung.
Làm được cái công việc như thế,
Cứu nguy là do một số người,
Chớ khiến nhớ lại chốn cũ nữa,
Tiếng khóc nức khởi lên trong ngọn gió buồn.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe thêm giết Khuyển, Nhung,
Lại nói kinh giải phóng.
Áo mũ bèn theo hầu,
Cung vua xe tới chóng.
Gắng công được như vầy,
Nhờ vài ông hành động.
Chớ nghĩ tới chuyện xưa,
Gió buồn vang khóc rống.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh đô lại nói thu rồi,
Kèm theo giết được giặc trời Khuyển, Nhung.
Quần thần theo gót vua chung,
Xe vua đã trở về cung lâu rồi.
Được làm công việc cho đời,
Cứu nguy do một số người góp công,
Đừng làm chốn cũ nhớ lòng,
Khóc lên nức nở tiếng trong gió buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nghe tin kinh đô khôi phục,
Lại được tin giết giặc Khuyển Nhung.
Các quan giờ mới tuỳ tùng,
Đưa vua trở lại về cung điện mình.
Việc chiến thắng đã đành là thế,
Chuyện an nguy thuộc chỉ vài người.
Xin đừng quay cổ chạy dài,
Mặc dầu than khóc vang trời gió thu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại nói kinh đô vừa thu được
Kèm tin ta giết giặc Khuyển Nhung
Các quan theo đức vua cùng
Xe loan đã trở về cung điện rồi
Làm nên việc cho đời như thế
An hay nguy do một số người
Đừng về chốn cũ ai ơi
Khóc than trong gió vang trời buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời