Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 23:08

收京其二

生意甘衰白,
天涯正寂寥。
忽聞哀痛詔,
又下聖明朝。
羽翼懷商老,
文思憶帝堯。
叨逢罪己日,
沾灑望青霄。

 

Thu kinh kỳ 2

Sinh ý cam suy bạch,
Thiên nhai chính tịch liêu.
Hốt văn ai thống chiếu,
Hựu hạ thánh minh triều.
Vũ dực hoài Thương lão,
Văn tứ ức đế Nghiêu.
Thao phùng tội kỷ nhật,
Triêm sái vọng thanh tiêu.

 

Dịch nghĩa

Cách kiếm sống chịu trắng tay,
Nơi chân trời là lúc buồn khổ.
Bỗng nghe thấy chiếu vua thống thiết,
Lại ban ra từ triều đại anh minh.
Tìm người giúp đỡ nên nghĩ tới bốn ông già núi Thương,
Xây dựng sự nghiệp hãy nhớ tới vua Nghiêu.
Mong được thấy ngày tự trách phạt mình,
Ưá nước mắt mà ngóng trời cao!


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuộc sống cam già yếu,
Chân trời những khổ buồn.
Bỗng nghe chiếu thảm thiết,
Lại ban đời vàng son.
Lão Thương, mong giúp sức,
Đế Nghiêu, nhớ nếp còn.
May gặp buổi nhận lỗi,
Gạt lệ ngóng trời luôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong cuộc sống nghèo hèn đầu bạc,
Nơi chân trời đúng lúc tịch liêu.
Bỗng nghe tờ chiếu xót đau,
Lại nghe tờ chiếu thánh triều vừa ban.
Công giúp đỡ đừng quên Thương lão,
Rực rỡ văn nhớ đạo Thuấn, Nghiêu.
Nhà vua kể tội mình nhiều,
Mắt đầm đìa ngắm trời cao trông chờ.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu tóc bạc còn lo cơm áo
Nơi chân trời huyên náo lắng yên
Bỗng nghe tờ chiếu ưu phiền
Ban ra từ đấng bề trên thánh triều
Già núi Thương được kêu giúp sức
Thuật trị an theo đức vua Nghiêu
Nhà vua tự phạt thảm sao
Đầm đìa nước mắt trông vào trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếm sống chịu nhiều cảnh trắng tay,
Chân trời nay lúc buồn rầu đây.
Chiếu vua bỗng thấy nghe tha thiết,
Triều đại anh minh ban phát rày.
Bốn lão núi Thương người giúp đỡ,
Vua Nghiêu nhớ sự nghiệp nên xây.
Thấy ngày mong được tự mình phạt,
Dư lệ ứa dòng ngóng bậc cao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời