Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 23:06

收京其一

仙仗離丹極,
妖星照玉除。
須為下殿走,
不可好樓居。
暫屈汾陽駕,
聊飛燕將書。
依然七廟略,
更與萬方初。

 

Thu kinh kỳ 1

Tiên trượng ly đan cực,
Yêu tinh chiếu ngọc trừ.
Tu vi hạ điện tẩu,
Bất khả hảo lâu cư.
Tạm khuất Phần Dương giá,
Liêu phi Yên tướng thư.
Y nhiên thất miếu lược,
Cánh dữ vạn phương sơ.

 

Dịch nghĩa

Xa giá nhà vua rời cung điện,
Vì sao xấu chiếu vào thềm ngọc.
Nên thế phải chạy khỏi cung điện,
Không thể cứ ở mãi trong nhà lầu đẹp.
Tạm náu theo xe của Quách ở Phần Dương,
Chờ thư gửi tới tướng nước Yên.
Cứ tuân theo kế sách bảy miếu,
Hầu cho mọi nơi cả nước cái khởi đầu.


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái đỏ xe vua rời,
Thềm ngọc sao xấu soi.
Đều bỏ điện mà chạy,
Lầu ngọc hết ở rồi.
Phần Dương, xe tạm núp,
Yên tướng thư mong coi.
Bảy miếu, cứ giữ lối,
Vạn nẻo ắt sẽ noi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gậy tiên đã rời cung vàng đài các
Sao quái ma thềm ngọc chiếu soi
Thế nên phải chạy cho rồi
Lầu son chẳng lẽ ở hoài được sao
Tạm theo xe Phần Dương nương náu
Chờ tin thư gửi tướng đất Yên
Cứ theo sách lược bảy đền
Mọi nơi cả nước vùng lên khởi đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa giá nhà vua rời cung,
Thềm hoa sao xấu lại cùng chiếu soi.
Điện cung vì thế phải rời,
Không nên ở mãi trong nơi đẹp lầu.
Xe Phần Dương tạm náu lâu,
Chờ thư gửi tới tướng đầu nước Yên.
Kế mưu bảy miếu theo liền,
Hầu cho cả nước trước tiên mở đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời