Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: mùa thu (321)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/03/2006 04:42

秋興其七

昆明池水漢時功,
武帝旌旗在眼中。
織女機絲虛夜月,
石鯨鱗甲動秋風。
波漂菰米沉雲黑,
露冷蓮房墮粉紅。
關塞極天惟鳥道,
江湖滿地一漁翁。

 

Thu hứng kỳ 7

Côn Minh trì thuỷ Hán thì công,
Vũ đế tinh kỳ tại nhãn trung.
Chức nữ cơ ti hư dạ nguyệt,
Thạch kình lân giáp động thu phong.
Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc,
Lộ lãnh liên phòng đoạ phấn hồng.
Quan tái cực thiên duy điểu đạo,
Giang hồ mãn địa nhất ngư ông.

 

Dịch nghĩa

Nước ao Côn Minh còn ghi vũ công đời Hán,
Cờ xí của Vũ Đế như bày ra trước mắt.
Khung Chức Nữ bỏ xuống dưới trăng khuya,
Vảy kình đá rung lên trước gió thu.
Sóng dạt đám cỏ mề như mây đen chìm xuống,
Móc làm lạnh gương sen, phấn hồng rụng.
Quan ải ngất trời chỉ có đường chim bay,
Ta là một ông chài đi khắp sông hồ.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Côn Minh nước biếc đã ghi công
Vũ Đế tinh kỳ tựa mắt trông
Chức Nữ khung hờ trăng quạnh chiếu
Thạch Kình vảy gợn gió thu lồng
Cô chìm sóng dạt mờ mây xám
Sen rụng sương sa lạnh phấn hồng
Quan ải ngất trời chim mở lối
Giang hồ khắp chốn một ngư ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Côn Minh công Hán thuở nào
Bóng cờ Vũ Đế in vào mắt ai
Khung xưa hờ hững trăng soi
Vảy kình rung động lộng trời gió thu
Mây chìm sóng giạt hạt cô
Lạnh lùng sương móc vật vờ phấn sen
Ngất trời quan tái đường chim
Sông hồ đầy đất một mình lão câu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ao Côn Minh gợi Hán công,
Cờ vua Vũ Đế còn trong mắt người.
Khung tơ, Chức Nữ bỏ lơi,
Vẩy kình đá động dưới trời gió thu.
Sóng đưa từng đám hạt cô,
Sương rơi, phấn rụng, bơ phờ cánh sen.
Ải cao, chim mới bay lên,
Sông hồ đầy đất, chỉ riêng ông chài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước vũng Côn Minh, công Hán thời,
Cờ vua Vũ Đế vẫn sáng ngời.
Chức nữ xe tơ, trăng chiếu rõ,
Thạch kình vảy bóng gió thu khơi.
Sóng xô hạt giẻ, mây đen lấp,
Sương thấm hoa sen, phấn đỏ rơi.
Biên giới tít mù, đường chim sải,
Giang hồ khắp chốn, lão chài thôi.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Côn Minh ao nước Hán thời qua
Vũ Đế cờ sao trong mắt hoa
Chức Nữ quay tơ trăng sáng vắng
Thạch Kình  dựng vảy động gió thu
Sóng xô cỏ vực mây đen lạc
Sương lạnh đài sen nhả phấn hoa
Quan ải cuối trời theo lối quạ
Đất trời ngư phủ dạo giang hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ao Côn Minh kỳ công Vũ Đế
Cờ xí bay muôn thuở hãy còn
Giường ai trơ bóng trăng suông
Vảy kình lay động trước làn gió thu
Sóng chìm gạo đen mờ mây xám
Sương rơi tàn nhị thắm đài sen
Ải trời chót vót đường chim
Non sông bát ngát mình ông thuyền chài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao Côn Minh võ công đời Hán
Vũ Đế tinh kỳ dán mắt trông
Dưới trăng Chức Nữ lặng không
Động lay cá đá vảy kình gió thu
Như mây đen hạt cô sóng giạt
Móc lạnh rơi làm nát phấn sen
Tận cùng quan ải còn chim
Sông hồ đầy khắp chỉ riêng lão chài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Côn Minh nước biếc Hán ghi công,
Vũ Đế tinh kỳ bày mắt trông.
Chức Nữ trăng khuya khung bỏ xuống,
Thạch kình rung vảy gió thu lồng.
Sóng đùa đám cỏ đen chìm xuống,
Móc lạnh gương sen rụng phấn hồng.
Quan ải ngất trời chim lượn đáp,
Sông hồ khắp chốn một ngư ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời