Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:30, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/03/2006 04:41

秋興其六

瞿塘峽口曲江頭,
萬里風煙接素秋。
花萼夾城通御氣,
芙蓉小苑入邊愁。
珠幕繡柱圍黃鶴,
錦纜牙檣起白鷗。
回首可憐歌舞地,
秦中自古帝王州。

 

Thu hứng kỳ 6

Cù Đường Giáp Khẩu Khúc giang đầu,
Vạn lý phong yên tiếp tố thu.
Hoa Ngạc Giáp Thành thông ngự khí,
Phù Dung Tiểu Uyển nhập biên sầu
Châu liên tú trụ vi hoàng hộc,
Cẩm lãm nha tường khởi bạch âu.
Hồi thủ khả liên ca vũ địa,
Tần Trung tự cổ đế vương châu.

 

Dịch nghĩa

Cửa kẽm Cù Đường ở đầu sông Khúc,
Khói và gió thu liên tiếp muôn dặm.
Hoa Ngạc, Giáp Thành thông suốt khí vua,
Phù Dung, Tiểu Uyển tràn nỗi buồn biên giới.
Rèm châu cột vẽ vây kín hạc vàng,
Dây gấm cột ngà bay lên âu trắng.
Ngó lại ngậm ngùi thương nơi múa hát
Tần Trung từ xưa vốn là nơi đất vua chúa.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên bờ sông Khúc, kẽm Cù Đường
Mây gió thu giăng vạn dặm trường
Hoa Ngạc, Giáp Thành hương ngự đạo
Phù Dung, Tiểu Uyển hận biên cương
Hộc vàng: trụ vóc rèm châu nhốt
Âu trắng: buồm ngà giải gấm gương
Ngoảnh lại ngùi thương nơi múa hát
Tần Trung xưa vốn đất quân vương.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cù Đường cửa kẽm, Khúc giang đầu,
Vạn dặm chan hòa mây khói thu.
Hoa Ngạc thành thông làn ngự khí,
Phù Dung vườn tiếp nỗi biên sầu.
Rèm châu cột vẽ vây hoàng hộc,
Dây gấm bườm ngà hãi bạch âu.
Ngoảnh lại ngậm ngùi nơi múa hát.
Tần Trung đô đế vốn từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cồ Đường đầu Khúc Giang đây,
Trời Thu gió nối và mây khói mờ.
Giáp Thành, Hoa Ngạc chơ vơ,
Phù Dung, Tiểu Uyển bơ thờ sầu chung.
Mành châu, cột, hạc vây cùng,
Cột buồm, dây gấm, bay từng cánh âu.
Thương nơi ca múa từ lâu,
Tần Trung khởi dựng từ đầu đế đô...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Từ Khúc Giang tới cửa Cù Đường,
Khói mây vạn dặm khí thu vương.
Hoa ngạc bên thành, uy chúa thịnh,
Phù dung vườn nhỏ, khổ biên cương.
Hạc vàng đậu chốn rèm cột vẽ,
Cò trắng bay trên cánh buồm dương.
Nhìn lại thấy thương nơi ca cũ,
Vùng Tần từ trước đất đế vương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cù Đường cửa kẽm đầu sông Khúc
Thu trắng gió mù vạn dặm xa
Hoa Ngạc, Giáp Thành thông vượng khí
Phù Dung Tiểu Uyển biên cương rầu
Rèm châu, cột vẽ quanh hoàng hạc
Neo gấm, cột ngà lượn bạch âu
Thương bấy ngoái đầu ca múa chốn
Tần Trung tự cổ đất xưng vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cồ Đường,Khúc Thuỷ đôi dòng
Khói thu muôn dặm mơ mòng hai nơi
Lầu Hoa Ngạc,chốn vua chơi
Phù dung tin giặc ôi thôi báo về!
Rèm châu cột vẽ âu bay
Buồm ngà dây gấm như vây chim trời
Múa ca chốn cũ đâu rồi
Tần Trung muôn thuở là nơi đế thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Cù Đường tới đầu ao Khúc
Vạn dặm xa đường đặc khói sương
Giáp Thành – Hoa Ngạc hơi vương
Phù Dung vườn nhỏ biên cương buồn về
Rèm châu ngọc bao vi hoàng hộc
Cột buồm ngà âu trắng bốc lên
Nhìn nơi múa cũ ưu phiền
Tần Trung kim cổ là miền đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi đầu sông Khúc kẽm Cù Đường,
Mây gió thu luôn thổi dặm trường.
Hoa Ngạc, Giáp Thành thông ngự đạo,
Phù Dung, Tiểu Uyển buồn biên cương.
Rèm châu cột vẽ hạc vàng đậu,
Dây gấm cột ngà âu trắng vươn.
Ngó lại ngùi thương nơi múa hát,
Tần Trung xưa vốn đất xưng vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời