Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:29, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 01:01

秋興其五

蓬萊宮闕對南山,
承露金莖霄漢間。
西望瑤池降王母,
東來紫氣滿函關。
雲移雉尾開宮扇,
日繞龍鱗識聖顏。
一臥滄江驚歲晚,
幾回青瑣點朝班。

 

Thu hứng kỳ 5

Bồng Lai cung khuyết đối Nam san,
Thừa lộ kim hành Tiêu Hán gian.
Tây vọng Dao Trì giáng Vương Mẫu,
Đông lai tử khí mãn Hàm Quan.
Vân di trĩ vĩ khai cung phiến,
Nhật nhiễu long lân thức thánh nhan.
Nhất ngoạ Thương giang kinh tuế vãn,
Kỷ hồi Thanh Toả điểm triều ban.

 

Dịch nghĩa

Cung Bồng Lai đối mặt với núi Chung Nam,
Cột đồng hứng móc sừng sững giữa trời.
Phía tây trông về Dao Trì, Vương Mẫu xuống,
Phía đông kéo đến làn hơi tía đầy Hàm Quan.
Quạt lông trĩ trong cung mở ra như mây vần,
Nắng rực vảy rồng trên áo long cổn, biết mặt vua.
Nằm dài ở sông Thương sợ lúc năm tàn,
Nhớ những buổi duyệt quan ở Thanh Toả.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thái Ất, Bồng Lai ngoảnh mặt vào
Cột đồng hứng móc ngất trời cao
Hàm Quan đông ngút làn hơi tía
Vương Mẫu tây về mái điện Dao
Chiếc quạt, vầng mây vờn trí vũ
Chầu vua, ánh nắng rực long bào
Giật mình năm hết nơi sông bể
Thanh Toả triều xưa nhớ biết bao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bồng Lai cung điện đối Nam San,
Cao vút tượng đồng hứng móc chan.
Tây ngóng Dao Đài chờ Thánh Mẫu,
Đông về khói tía phủ Hàm Quan,
Đuôi xòe quạt trĩ trông mây chuyển,
Nắng chiếu long bào rõ thánh nhan.
Nằm mãi sông Thương, năm hết hãi,
Khi nào cửa cấm hội trăm quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cung Bồng Lai hướng Nam Sơn,
Cột đồng hứng móc chờn vờn trong mây.
Tây, Dao Trì, Mẫu xuống đây,
Đông, luồng hơi đỏ đến đầy Hàm Quan.
Mây trôi, quạt trĩ an nhàn,
Vảy rồng lóng lánh, long nhan biết liền.
Thương Giang, năm hết, nằm bên,
Bao lần Thanh Toả trước thềm điểm quan...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Nam ngay trước điện Bồng Lai,
Cột hứng sương kia cao ngất trời.
Tây trông Vương Mẫu, Dao Trì lại,
Đông ngóng Hàm Quan, khói tím rời.
Đuôi trĩ mây vần, cờ quạt mở,
Vẩy rồng nắng chiếu, mặt vua tươi.
Lủi thủi bên sông, năm tháng lụi,
Thanh Toả, chầu vua đã có thời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cung điện Bồng Lai đối núi Nam
Cột vàng hứng móc vút trời xanh
Dao Trì Vương Mẫu tây phương hiện
Khói tím Hàm Quan đông phủ sang
Quạt trĩ mây rời khai cửa điện
Vảy rồng nắng chiếu rõ vương nhan
Sông xanh từng trú sợ năm hết
Thanh Toả bao lần chầu điểm tên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng Lai trông núi Nam Sơn
Lửng lơ như cánh tay vàng đón sương
Trời đông khí tía Hàm Quan
Phương tây ngóng đợi Mẫu Vương xuống trần
Mây hồng quạt trĩ trong cung
Nắng soi rực chiếu vảy rồng thánh nhan
Tuổi già  nằm chốn Thương Giang
Ước sao dự hội triều ban có ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nam cửa Bồng Lai đối diện
Cột vàng vươn trời Hán hứng sương
Dao Trì Mẩu xuống tây phương
Từ đông hơi tím Hàm Quan lan tràn
Quạt đuôi trĩ mở toang mây tản
Nắng chiếu vào long cổn, mặt rồng
Năm tàn kinh hãi bên sông
Nhớ ngày Thanh Toả đứng cùng trăm quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung Bồng Lai đối núi Chung Nam,
Hứng móc cột đồng giữa khoảng xanh.
Vương Mẫu Dao Trì, tây hướng xuống,
Phía đông hơi tía đầy Hàm Quan.
Quạt khai lông trĩ như mây tụ,
Nắng rực long bào biết thánh nhan.
Nằm mãi sông Thương năm tháng lụi,
Nhớ hồi Thanh Toả buổi triều ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời