Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
17 bài trả lời: 17 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 02:18

秋興其四

聞道長安似弈棋,
百年世事不勝悲。
王侯第宅皆新主,
文武衣冠異昔時。
直北關山金鼓振,
征西車馬羽書馳。
魚龍寂寞秋江冷,
故國平居有所思。

 

Thu hứng kỳ 4

Văn đạo Trường An tự dịch kỳ,
Bách niên thế sự bất thăng bi.
Vương hầu đệ trạch giai tân chủ,
Văn vũ y quan dị tích thì.
Trực bắc quan san kim cổ chấn,
Chinh tây xa mã vũ thư trì.
Ngư long tịch mịch thu giang lãnh,
Cố quốc bình cư hữu sở tư.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói đất Trường An như bàn cờ,
Chuyện đời trăm năm buồn thương khôn xiết.
Nhà cửa của công hầu đều có chủ mới,
Áo mũ các quan văn võ đã khác ngày xưa.
Biên cương phía bắc vang tiếng trống đồng,
Xe ngựa miền tây dong ruổi thư lông.
Cá rồng vắng vẻ trên sông thu lạnh lùng,
Có lúc chợt nhớ cảnh đất nước yên lành cũ.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cuộc cờ nghe nói xảy Trường An
Thế sự buồn thay đã trăm năm
Dinh phủ vương hầu đều chủ mới
Áo khăn văn vũ khác xưa chăng
Bắc phương trống trận vang quan ải
Tây hướng xe thư thúc ngựa nhanh
Lạnh lẽo sông thu rồng cá lặng
Sống yên nước cũ nghĩ miên man.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuộc cờ chính trị Trường An
Trăm năm thế sự muôn vàn thương đau
Cung đình đổi chủ đã lâu
Các quan mũ áo đổi màu khác xưa
Trống vang ải bắc vọng đưa
Quan quân, xe, ngựa ngăn ngừa giặc tây
Sông thu lạnh, cá tản bầy
Chạnh thương quê cũ những ngày bình an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Lâm

Trường An thay nước tưởng thôi
Trăm năm bi thảm sự đời biết bao
Vương hầu chúa mới thay sao
Trú lừng văn vũ, phi bào khác xưa
Vang lừng ải bắc xa đưa
Phấn đông xe ngựa tan tờ giấy bay
Lạnh lùng cá nước hơi may
Giang sơn dấu cũ bao giờ dám quên


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An nghe nói như bàn cờ,
Khôn xiết buồn thương mãi chuyện đời.
Nhà cửa công hầu đều chủ mới,
Y quan văn võ khác xưa rồi.
Biên cương phía bắc vang chiên trống,
Xe ngựa miền tây dong ruổi mờ.
Vắng vẻ cá rồng thu lạnh lẽo,
Yên lành chợt nhớ nước non xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Minh Ký

Nghe nói Trường An giống cuộc cờ,
Trăm năm việc thế thảm khôn ngơ,
Vương hầu dinh dảy thay tay mới,
Văn võ đai cân khác thuở sơ,
Nẻo bắc núi non chiên trống dậy,
Phía nam xe ngựa ống thơ chờ,
Cá rồng lặng lẽ sông thu lạnh,
Nước củ thường khi có chỗ mơ.


Nguồn: Trương Minh Ký, Ca từ diễn nghĩa, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An nay tựa cuộc cờ lớn
Thế sự trăm năm không khỏi sầu
Dinh của công hầu nay chủ mới
Các quan mũ áo kiểu thời sau
Trống chiêng vang dội từ biên bắc
Xe ngựa quan quân rầm rập mau
Lạnh lẽo sông thu rồng lặn hết
Thanh bình quê cũ nay còn đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An thế sự cuộc cờ,
Trăm năm dâu bể không mờ buồn thương.
Cung đình chủ mới thay luôn,
Y quan văn võ khác thường ngày xưa.
Vọng vang trống bắc biên cương,
Miền tây xe ngựa chậm đường ruổi dong.
Cá rồng thu vắng lạnh sông,
Nhớ xưa đất nước thân trong yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]