Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:46

秋野其五

身許麒麟畫,
年衰鴛鷺群。
大江秋易盛,
空峽夜多聞。
徑隱千重石,
帆留一片雲。
兒童解蠻語,
不必作參軍。

 

Thu dã kỳ 5

Thân hứa Kỳ Lân hoạ,
Niên suy uyên lộ quần.
Đại giang thu dị thịnh,
Không giáp dạ đa văn.
Kính ẩn thiên trùng thạch,
Phàm lưu nhất phiến vân.
Nhi đồng giải man ngữ,
Bất tất tác tham quân.

 

Dịch nghĩa

Thân này mưu lập công để có hình lưu ở đài Kỳ Lân,
Đến già cũng còn ở trong hàng quan chức.
Về mùa thu, sông lớn dễ có nước lớn,
Kẽm trống đêm nghe rõ về nó.
Lối mòn nấp sau ngàn lớp đá,
Buồm lưu lại nơi một đám mây.
Con trẻ giải nghĩa hộ tiếng dân thượng,
Chằng cần tăng chức tham quân cho chúng.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thân nhắm bảng ghi ơn,
Tới già vẫn làm quan.
Sông thu nước lớn dễ,
Kẽm trống đêm nghe rền.
Một mảng mây, buồm hiện,
Ngàn lớp đá, lối chen.
Con trẻ nói tiếng thượng,
Đâu cần tăng chức lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hình vẽ gác Kỳ Lân thân hứa
Nhưng đến già vẫn cứ quan xoàng
Mùa thu sông lớn dễ tràn
Kẽm tuy trống vắng đêm vang sóng dồn
Sau tảng đá lối mòn ẩn hiện
Buồm như lưu tại một phiến mây
Tiếng Man trẻ giải nghĩa hay
Làm quan chẳng muốn dù tài tham quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời