Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 14:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/10/2012 07:54

秋野其二

易識浮生理,
難教一物違。
水深魚極樂,
林茂鳥知歸。
吾老甘貧病,
榮華有是非。
秋風吹幾杖,
不厭此山薇。

 

Thu dã kỳ 2

Dị thức phù sinh lý,
Nan giao nhất vật vi.
Thuỷ thâm ngư cực lạc,
Lâm mậu điểu tri quy.
Ngô lão cam bần bệnh,
Vinh hoa hữu thị phi.
Thu phong xuy kỷ trượng,
Bất yếm thử sơn vi.

 

Dịch nghĩa

Dễ biết cái lẽ của kiếp sống vất vưởng,
Nhưng khó dạy cho đừng sai phạm vào cái lý chuyên nhất.
Cá sẽ vui sướng vô cùng khi ở dưới nước sâu,
Rừng rậm chim sẽ biết nẻo về.
Ta già yên với số phận bệnh tật,
Giàu sang có điều này tiếng nọ.
Gió thu thổi nơi ghế, gậy,
Nhưng không làm chán rau vi trong núi này.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lẽ phù sinh ai biết
Việc làm trái khó hay
Nước sâu cá thoả thích
Rừng rậm chim về đây
Già yếu, cam nghèo, bệnh
Vinh hoa có đúng sai
Gió thu thổi ghế, gậy
Rau vi vui dạ này


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lẽ sống nhờ dễ hiểu,
Tránh sai phạm khó noi.
Rừng rậm chim dễ đậu,
Nước sâu, cá rất vui.
Ta già chịu nghèo, bệnh,
Giàu sang có chê cười.
Gió thu thổi ghế gậy,
Rau núi này vẫn xơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dễ biết lẽ cuộc đời trôi nổi
Nhưng khó răn phạm lỗi một điều
Cá vui ở dưới nước sâu
Chim trong rừng rậm biết đâu bay về
Ta tuổi già yên bề nghèo bệnh
Vì sang giầu mang tiếng này kia
Thổi vào ghế gậy gió thu
Ta không hề chán rau vi núi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời