Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 22:16

述古其三

漢光得天下,
祚永固有開。
豈惟高祖聖,
功自蕭曹來。
經綸中興業,
何代無長才。
吾慕寇鄧勳,
濟時信良哉。
耿賈亦宗臣,
羽翼共裴回。
休運終四百,
圖畫在雲臺。

 

Thuật cổ kỳ 3

Hán Quang đắc thiên hạ,
Tộ vĩnh cố hữu khai.
Khởi duy cao tổ thánh,
Công tự Tiêu, Tào lai.
Kinh luân trung hưng nghiệp,
Hà đại vô trường tài.
Ngô mộ Khấu, Đặng huân,
Tế thì Tín, Lương tai.
Cảnh, Nghị diệc tông thần,
Vũ dực cộng bồi hồi.
Hưu vận chung tứ bách,
Đồ hoạ tại Vân Đài.

 

Dịch nghĩa

Hán Quang được đất nước rồi,
Mở đầu cho một vận hội mới.
Đâu có phải là nhờ ơn tiên tổ của ông ta,
Mà công do hai ông Tiêu Hà và Tào Tham.
Làm cho cơ nghiệp hưng thịnh lên,
Thời nào mà chẳng có người tài cao.
Tôi khâm phục công lao hai ông Khấu Tuân và Đặng Vũ,
Giúp lúc loạn có Hàn Tín với Trương Lương vậy.
Cảnh Yểm với Giả Nghị đều là những vị quan giỏi,
Trong ban tham mưu cùng lo lắng.
Vận nhà Hán chấm dứt sau bốn trăm năm,
Hình ảnh các ông đó có trong Đài Mây.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quang Vũ được thiên hạ,
Vận may được khởi đầu.
Đâu phải nhờ ơn tổ,
Công do từ Tiêu, Tào.
Trợ giúp ngai vàng vững,
Các đời, tài thiếu đâu.
Khấu, Đặng tôi ngưỡng mộ,
Tín, Lương lúc lao đao.
Cảnh, Nghị đều tài giỏi,
Chung sức bao công lao.
Bốn trăm năm vận dứt,
Vân Đài hình nêu cao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán Quang được đất nước rồi,
Mở đầu cho một vận thời mới đây.
Phải đâu nhờ tổ ông cha,
Mà do công sức Tiêu Hà Tào Tham.
Nghiệp cơ hưng thịnh họ làm,
Thời nào mà chẳng có phần tài cao.
Phục người Khấu, Đặng công lao,
Tín, Lương giúp lúc loạn trào có công.
Giỏi từ Cảnh, Nghị tổ tông,
Tham mưu nội bộ cùng lòng lo toan.
Bốn trăm năm vận Hán xong,
Hình ghi các vị có trong Vân Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời