Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 22:06

述古其二

市人日中集,
於利競錐刀。
置膏烈火上,
哀哀自煎熬。
農人望歲稔,
相率除蓬蒿。
所務穀為本,
邪贏無乃勞。
舜舉十六相,
身尊道何高。
秦時任商鞅,
法令如牛毛。

 

Thuật cổ kỳ 2

Thị nhân nhật trung tập,
Ư lợi cạnh chuỳ đao.
Trí cao liệt hoả thượng,
Ai ai tự tiên ngao.
Nông nhân vọng tuế nẫm,
Tương suất trừ bồng cao.
Sở vụ cốc vi bản,
Tà doanh vô nãi lao.
Thuấn cử thập lục tướng,
Thân tôn đạo hà cao.
Tần thì nhiệm Thương Ưởng,
Pháp lệnh như ngưu mao.

 

Dịch nghĩa

Con buôn trong ngày tụ tập,
Vì lợi mà dùng dùi với dao.
Để mỡ trên ngọn lửa,
Tự nó sẽ cháy xèo xèo.
Nhà nông trông vào lúa mùa,
Cùng lo trừ cỏ dại.
Trông nhờ thóc là chính,
Mưu lợi chẳng ham làm.
Vua Thuấn cử mười sáu vị tướng,
Quý thân, đạo lớn sao.
Đời Tần dùng Thương Ưởng,
Luật pháp tỉ mỉ cứ như là lông bò


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Con buôn cả ngày chực,
Vì lợi, dùng dùi dao.
Để mỡ trên lửa lớn,
Nó sẽ cháy xèo xèo.
Nhà nông chờ vụ lúa,
Cỏ dại ra sức cào.
Vì lấy thóc làm gốc,
Gian thương chẳng dính vào.
Thuấn cử mười sáu tướng,
Nhân cách được đề cao.
Đời Tần cử Thương Ưởng,
Luật lệ như lông trâu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con buôn tụ tập trong ngày,
Tranh dùng vì lợi dùi dài với dao.
Mỡ trên một ngọn lửa đào,
Nó mau sẽ cháy ào ào chín ngay.
Nhà nông trồng lúa mùa này,
Cùng lo trừ cỏ dại ngay bây giờ.
Thóc là chính, dân trông nhờ,
Chẳng ham làm việc mưu chờ lợi danh.
Thuấn sai mười sáu tướng nhanh,
Quý thân đạo lớn lại đành quên sao.
Tần coi Thương Ưởng là cao,
Phép vua tỉ mỉ lông trâu khác gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời