Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:15

少年行其一(莫笑田家老瓦盆)

莫笑田家老瓦盆,
自從盛酒長兒孫。
傾銀注瓦驚人眼,
共醉終同臥竹根。

 

Thiếu niên hành kỳ 1 (Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn)

Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn,
Tự tòng thịnh tửu trưởng nhi tôn.
Khuynh ngân chú ngoã kinh nhân nhãn,
Cộng tuý chung đồng ngoạ trúc căn.

 

Dịch nghĩa

Chớ cười cái chậu đất cũ của nhà nông,
Từ xưa đựng rượu để có tiền nuôi con cháu lớn lên.
Nghiêng bình bạc, rót vào vò đất làm người ta nể khi thấy,
Chung nhau say rốt cục cùng nằm dưới gốc tre.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chậu cũ nhà nông chớ có nhờn,
Đựng rượu những ngày nuôi cháu con.
Nghiêng vò, rót chén, người thấy nể,
Gốc tre sau đó say kềnh luôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chớ cười chậu nhà nông bằng đất
Từ xưa buôn rượu cất nuôi con
Nghiêng bình chén đất rót tràn
Cùng say rốt cuộc cùng nằm gốc tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời