天末懷李白

涼風起天末,
君子意如何。
鴻雁幾時到,
江湖秋水多。
文章憎命達,
魑魅喜人過。
應共冤魂語,
投詩贈汨羅。

 

Thiên mạt hoài Lý Bạch

Lương phong khởi thiên mạt,
Quân tử ý như hà?
Hồng nhan kỷ thời đáo,
Giang hồ thu thuỷ đa.
Văn chương tăng mệnh đạt,
Lị vị hỉ nhân qua.
Ưng cộng oan hồn ngữ,
Ðầu thi tặng Mịch La.

 

Dịch nghĩa

Trong lúc gió mát nổi lên ở nơi cuối trời,
Bạn có ý nghĩ ra sao?
Biết bao giờ chim hồng nhạn mới tới đây?
Sông hồ có nhiều nước thu.
Văn chương thường ghét hạnh vận hanh thông;
Yêu quái vui mừng khi thấy có người đi qua.
Lúc này chắc bạn đang trò chuyện với hồn oan của Khuất Nguyên,
Và ném thơ xuống tặng ở sông Mịch La.


Bài thơ này được làm trong mùa thu năm 759, khi Đỗ Phủ ở Tân Châu, Lý Bạch đang trên đường đi đày đến Dạ Lang, qua sông Trường Giang và hồ Động Đình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối trời gió mát thoảng đưa
Biết người quân tử bây giờ ra sao
Sông thu cuồn cuộn nước trào
Biết đâu hồng nhạn bay vào mấy phen
Lắm tài nên lắm ghét ghen
Quỉ ma nhảy múa mừng thêm có người
Oan hồn xin ngỏ cùng ngươi
Mịch La nước chảy mượn đôi ba vần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi cuối trời gió hiu hiu thổi
Ông nghĩ gì xin nói tôi nghe
Nhạn hồng sẽ tới bao giờ
Nước thu đầy ắp sông hồ xung quanh
Văn chương với công danh đố kỵ
Quỷ si mi hoan hỉ người qua
Hẳn đang cùng quỉ ngâm nga
Làm thơ gửi tăng Mịch La xuôi dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi lên gió mát cuối trời xa,
Bạn có nghĩ suy ý mới ra?
Hồng nhạn biết bao giờ mới tới?
Sông hồ nhiều nước có thu hoà.
Văn chương thường ghét ghen vận mệnh;
Yêu quái vui mừng người thấy qua.
Hồn Khuất Nguyên người đang nói chuyện,
Ném thơ tặng Mịch La sông nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối trời gió mát thổi
Ông nghĩ gì cho nghe
Hồng nhạn bao giờ tới
Sông hồ đầy nước khe
Văn chương ghét mệnh tốt
Ma quỷ ghẹo người xe
Cùng oan hồn nói chuyện
Làm thơ gửi Mịch La.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Gió thổi tung cuối chân trời
Hỏi người quân tử ý đời ra sao
Sông hồ tràn nước thu đào
Nhạn kia đã mấy phen nào tới đây
Văn chương nhiều lúc đắng cay
Quỷ ma mừng có thân này đi qua
Muốn cùng hồn kể chuyện mà
Ném thơ tặng xuống Mịch La sông này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]