Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 21:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 18:36

天邊行

天邊老人歸未得,
日暮東臨大江哭。
隴右河源不種田,
胡騎羌兵入巴蜀。
洪濤滔天風拔木,
前飛禿鶖後鴻鵠。
九度附書向洛陽,
十年骨肉無消息。

 

Thiên biên hành

Thiên biên lão nhân quy vị đắc,
Nhật mộ đông lâm đại giang khốc.
Lũng Hữu, Hà Nguyên bất chủng điền,
Hồ kỵ khương binh nhập Ba Thục.
Hồng đào thao thiên phong bạt mộc,
Tiền phi thốc thu hậu hồng hộc.
Cửu độ phụ thư hướng Lạc Dương,
Thập niên cốt nhục vô tiêu tức.

 

Dịch nghĩa

Tại nơi chân trời có một ông già muốn về quê cũ chẳng được,
Thường vào buổi chiều đi ra bờ sông lớn phía đông đứng khóc.
Đất đai vùng Lũng Hữu, Hà Nguyên chẳng trồng trọt được gì,
Ngựa Hồ, lính Khương kéo vào Ba Thục.
Sóng lớn vút trời, gió thổi bạt cây,
Con bồ nông bay trước theo sau là con hồng hộc.
Đã chín lần viết thư về Lạc Dương rồi,
Trong mười năm qua chẳng có tin gì của người nhà cả.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bên trời luống tuổi chưa về được,
Chiều chiều trông dòng sông lớn khóc.
Lũng Hữu, Hà Nguyên ruộng bỏ hoang,
Ngựa Hồ binh rợ vào Ba Thục.
Nước lụt ngập trời gió trốc cây,
Hồng hộc bay sau, diều ó trước.
Chín bận gửi thư về Lạc Dương,
Mười năm ruột thịt không tin tức.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ông lão xa quê mải ngóng trông
Bên trời chiều xuống khóc ven sông
Khương binh Hồ Lỗ vào Ba Thục
Lũng Hữu Hà Nguyên bỏ ruộng đồng
Lụt lớn gió to cây trốc gốc
Diều hâu bay trước đến đàn hồng.
Gởi thư chín bận về thành Lạc,
Ruột thịt, mười năm tin tức không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chân trời, lão chửa được về,
Chiều tà đứng khóc đầm đìa bên sông.
Hà Nguyên, Lũng Hữu bỏ không,
Ngựa Hồ, Ba Thục, vào cùng lính Khương.
Sóng cao, gió bật cây đường,
Bồ nông bay trước, hộc thường theo sau.
Chín thư gửi đã từ lâu,
Mười năm ruột thịt thấy đâu tin gì!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chân trời thân lão chưa về được,
Chiều ra bờ sông lớn đứng khóc.
Lũng Hữu, Hà Nguyên ruộng bỏ hoang,
Ngựa Hồ, lính Khương vào Ba Thục.
Sóng lớn vút trời, gió bật gốc,
Con cò bay trước sau là vạc,
Chín lần gửi thư về Lạc Dương,
Ruột thịt mười năm chẳng tin tức.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi góc trời chưa về quê được
Ông già ra sông khóc buổi chiều
Hà Nguyên, Hữu lũng tiêu điều
Binh Khương Hồ kỵ đã vào đất Ba
Sóng vút trời, gió lay bật.gốc
Bồ nông bay chim hộc theo đuôi
Lạc Dương gửi chin thư rồi
Mười năm ruột thịt chẳng tăm hơi gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời