15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:51

乘雨入行軍六弟宅

曙角淩雲罷,
春城帶雨長。
水花分塹弱,
巢燕得泥忙。
令弟雄軍佐,
凡才汙省郎。
萍漂忍流涕,
衰颯近中堂。

 

Thừa vũ nhập hành quân lục đệ trạch

Thự giác lăng vân bãi,
Xuân thành đái vũ trường.
Thuỷ hoa phân tiệm nhược,
Sào yến đắc nê mang.
Lệnh đệ hùng quân tá,
Phàm tài ô tỉnh lang.
Bình phiêu nhẫn lưu thế,
Suy táp cận trung đường.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ốc ban mai tắt tuốt trong mây cao,
Thành vào mùa xuân mưa cứ rơi mãi.
Hoa dưới nước chia cái rãnh chảy yếu,
Chim én làm tổ bận rộn tha bùn về.
Chú em họ hiên ngang làm phụ tá hành quân,
Tài tầm thường chỉ làm ngượng mặt quan thôi.
Kiếp bèo trôi cố nhịn đừng để rơi nước mắt,
Thổi tạt tới gần trong nơi làm việc của quan.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ốc sáng trong mây tắt,
Thành xuân phủ mưa dầm.
Hoa nước chia rãnh yếu,
Yến tổ chăm ngậm bùn.
Chú em giúp lính mạnh,
Tài hèn bẽ mặt quan.
Bèo trôi nín rơi lệ,
Giữa sảnh lết tới gần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban mai tiếng ốc tắt mây cao,
Mưa phủ thành xuân rơi mãi vào.
Dưới nước hoa chia nhiều rãnh yếu,
Tha bùn chim én tổ làm cao.
Hành quân em họ hiên ngang giúp,
Ngượng mặt tài quan kém cỏi thôi.
Cố nhịn kiếp bèo ngưng nước mắt,
Tới gần thổi tạt sảnh quan rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tù và sớm trong mây cao tắt
Thành vào xuân lất phất mưa lâu
Hoa bèo chia yếu trong hào
Én siêng làm tổ tha vào bùn xây
Chú em đây hành quân phụ tá
Ta tài hèn ô uế chàng quan
Như bèo trôi, nước mắt đừng
Suy tàn gần chỗ nhà quan sảnh đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời