Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 12:05

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十二

十二年來多戰場,
天威已息陣堂堂。
神靈漢代中興主,
功業汾陽異姓王。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 12

Thập nhị niên lai đa chiến trường,
Thiên uy dĩ tức trận đường đường.
Thần linh Hán đại trung hưng chúa,
Công nghiệp Phần Dương dị tính vương.

 

Dịch nghĩa

Mười hai năm trở lại đây lắm nơi loạn lạc,
Uy của nhà vua đã bị quên, có nhiều trận đánh dữ dội.
Vua thiêng khôi phục lại được đời Hán,
Người đất Phần Dương không họ vua mà được phong vương.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân họ Lý giữ Kế Môn,
Đầu tuy bạc trắng, lòng son còn.
Còn khuyên được đám chư hầu tới,
Thiên tử từ nay lại được tôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loạn lạc mười hai năm khắp nơi,
Quyền vua quên lãng giặc nhiều rồi.
Vua thiêng khôi phục như đời Hán,
Phong chức Phần Dương ngôi phục hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai năm loạn khắp nơi,
Quyền vua quên lãng giặc trời nổi lên.
Phục hồi đời Hán vua thiêng,
Phần Dương công nghiệp được riêng phong hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mười hai năm xông pha chiến trận,
Uy trời tuy dứt, công lẫy lừng.
Người cầm đầu thời đại được trung hưng.
Tuy khác họ, Phần Dương Vương nghiệp lớn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười hai năm chiến trường dong duổi
Uy về trời, xiết đỗi chiến công
Giúp vua nhà Hán trung hưng
Họ dù khác, Phần Dương vương vẫn là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời