Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 12:01

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十一

李相將軍擁薊門,
白頭雖老赤心存。
竟能盡說諸侯入,
知有從來天子尊。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 11

Lý tướng tương quân ủng Kế Môn,
Bạch đầu tuy lão xích tâm tồn.
Cánh năng tận thuyết chư hầu nhập,
Tri hữu tòng lai thiên tử tôn.

 

Dịch nghĩa

Tướng Lý Quang Bật mang quân đóng ở Kế Môn,
Tuy già đầu bạc rồi nhưng lòng son vẫn còn.
Bèn có thể thuyết phục hết được các chư hầu vào chầu vua,
Biết chắc rằng từ nay vua lại được tôn kính.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân họ Lý giữ Kế Môn,
Đầu tuy bạc trắng, lòng son còn.
Còn khuyên được đám chư hầu tới,
Thiên tử từ nay lại được tôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tướng Lý đóng quân ở Kế Môn,
Tuy già đầu bạc vẫn lòng son.
Chầu vua thuyết phục chư hầu tới,
Biết chắc từ nay vua kính tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đóng quân tướng Lý Kế Môn,
Tuy già đầu bạc lòng son vẫn còn.
Chư hầu thuyết phục về luôn,
Từ nay biết chắc kính tôn con trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Kế Môn, Lý tướng quân nắm giữ,
Đầu bạc phơ, lòng trung nghĩa còn ghi.
Biết khuyên răn các tướng kéo nhau về,
Giờ mới biết từ nay thiên tử quý.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lý tướng quân Kế Môn trấn giữ
Tóc bạc rồi vẫn cứ lòng son
Khả năng kêu tướng nhập môn
Mà con biết rõ vua còn được tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời