Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:31

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十

漁陽突騎邯鄲兒,
酒酣並轡金鞭垂。
意氣即歸雙闕舞,
雄豪復遣五陵知。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 10

Ngư Dương đột kỵ Hàm Đan nhi,
Tửu hàm tịnh bí kim tiên thuỳ.
Ý khí tức quy song khuyết vũ,
Hùng hào phục khiển Ngũ Lăng tri.

 

Dịch nghĩa

Chàng trai Hàm Đan là lính ngựa xung phong vào Ngư Dương,
Rượu ngà ngà, roi và dây cương ngựa buông lỏng.
Hăm hở trở về múa may trước cung vua,
Vẻ oai hùng khiến cho cả vùng Ngũ Lăng biết.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trai Hàm Đan xông tới Ngư Dương,
Rượu say roi thả, ngựa buông cương.
Cửa vua hăm hở quay về múa,
Khắp Ngũ Lăng biết kẻ kiên cường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàm Đan trai kỵ vào Ngư Dương,
Say rượu ngà ngà ngựa lỏng cương.
Hăm hở trở về cung điện múa,
Ngũ Lăng đều biết vẻ kiên cường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trai Hàm Đan nhập Ngư Dương,
Ngà ngà say rượu ngựa cương buông rời.
Trước cung hăm hở múa chơi,
Oai hùng nổi tiếng vùng trời Ngũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngư Dương kị sĩ, trai Hàm Đan,
Rượu say phi ngựa quất roi vàng.
Ý muốn về cung theo việc nước,
Ngũ Lăng hào khí tiếng còn vang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Ngư Dương trai Hàm thúc ngựa
Lỏng roi cương lúc rượu ngà say
Về cung hăm hở múa may
Hào hùng nức tiếng vùng trời Ngũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời