Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:29

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其九

東逾遼水北滹沱,
星象風雲喜共和。
紫氣關臨天地闊,
黃金臺貯俊賢多。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 09

Đông du Liêu thuỷ, bắc Hô Nê,
Tinh tượng phong vân hỉ cộng hoà.
Tử khí quan lâm thiên địa khoát,
Hoàng kim đài trữ tuấn hiền đa.

 

Dịch nghĩa

Phía đông có sông Liêu chảy, phía bắc có sông Hô Nê.
Ánh sao cùng với gió mây hoà trộn với nhau.
Khí đỏ rực cửa quan ải, trời đất mở rộng,
Nơi đài vàng kia những bậc tài giỏi chứa đầy.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông vượt sông Liêu, bắc Hô Nê,
Cùng hoà mây gió với sao trời
Ráng đỏ ải xa, trời rộng mở,
Đài vàng tụ tập lắm người tài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hô Nê phía bắc, Liêu nơi Đông,
Sao ánh gió mây hoà trộn lồng.
Khí đỏ ải quan, trời đất rộng,
Đài vàng tài giỏi chứa đầy trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hô Nê bắc, Liêu đông,
Ánh sao mây gió hoà cùng với nhau.
Ải quan đất mở rực màu,
Đài vàng nơi ấy chứa đầy tài danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liêu xuôi đông, bắc Hô Nê chảy
Ánh sao cùng với gió mây hoà
Ải hơi tía, trời bao la
Hoàng Kim đài chứa tài hoa rất nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời