Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:26

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其七

抱病江天白首郎,
空山樓閣暮春光。
衣冠是日朝天子,
草奏何時入帝鄉。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 07

Bão bệnh giang thiên bạch thủ lang,
Không sơn lâu các mộ xuân quang.
Y quan thị nhật triều thiên tử,
Thảo tấu hà thì nhập đế hương.

 

Dịch nghĩa

Chàng tóc bạc mang bệnh nơi vùng trời đầy nước này,
Núi vắng ánh chiều xuân nơi lầu gác.
Ngày này áo mũ vào chầu vua,
Viết tờ tâu xem ngày nào thì vào được kinh đô.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời sông, đầu bạc bệnh lại hành,
Chiều xuân gác nắng núi vắng tanh.
Ngày này mũ áo chầu thiên tử,
Tâu vội khi nào trở lại kinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu bạc bệnh mang trời nước này,
Chiều xuân núi vắng ánh nơi lầu.
Ngày này áo mũ chầu thiên tử,
Ngày tới kinh đô tờ viết tâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu bạc mang bệnh trời này,
Chiều xuân ánh núi vắng thay nơi lầu.
Ngày này áo mũ vào chầu,
Vào kinh đô xem tờ tâu ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ông lang đầu bạc ở bên trời,
Chiều xuân núi quạnh, lâu đài nhìn ra.
Mũ đai chầu chúa ngày xưa,
Ở nơi cỏ rậm bao giờ về cung?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng tóc bạc bệnh nơi sông nước
Núi vắng không lầu gác chiều về
Định ngày áo mũ chầu vua
Sớ dâng hỏi tới kinh đô ngày nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời