15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:24

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其六

英雄見事若通神,
聖哲為心小一身。
燕趙休矜出佳麗,
宮闈不擬選才人。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 06

Anh hùng kiến sự nhược thông thần,
Thánh triết vi tâm tiểu nhất thân.
Yên, Triệu hưu căng xuất giai lệ,
Cung vi bất nghĩ tuyển tài nhân.

 

Dịch nghĩa

Bậc anh hùng nhìn sự việc như là thông với thần vậy,
Lấy tài đức làm lòng, coi thân mình là nhỏ.
Vùng Yên, Triệu thôi tự hào là có nhiều cái hay đẹp,
Trong cung cấm không bắt chước tuyển nữ quan vào.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh hùng giải quyết việc như thần,
Tài đức cần chăm, coi nhẹ thân.
Yên, Triệu thôi khoe tài với đẹp.
Vào cung thôi tuyển các tài nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh hùng nhìn việc tựa thông thần,
Tài đức làm lòng coi nhẹ thân.
Yên, Triệu thôi khoe nhiều cái đẹp,
Trong cung không tuyển nữ quan nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh hùng nhìn việc thần thông,
Coi thân mình nhỏ nằm lòng tài năng.
Tự hào Yên, Triệu đẹp chăng?
Trong cung không tuyển quan nhân nữ vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Anh hùng nhìn việc sáng như thần,
Thánh triết từ tâm gốc bản thân.
Xin chớ đừng tìm gái Yên, Triệu,
Đừng lo tuyển mộ các cung nhân.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thông với thần anh hùng nhìn việc
Thân nhẹ coi, tài đức làm lòng
Đừng khoe đẹp Yên Triệu vùng
Nữ quan đừng tuyển vào cung làm gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời