Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:21

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其五

鳴玉鏘金盡正臣,
修文偃武不無人。
興王會靜妖氛氣,
聖壽宜過一萬春。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 05

Minh ngọc thương kim tận chính thần,
Tu văn yển vũ bất vô nhân.
Hưng vương hội tĩnh yêu phân khí,
Thánh thọ nghi qua nhất vạn xuân.

 

Dịch nghĩa

Hết tất cà các quan lớn đều leng keng vàng ngọc,
Không một ai là không chăm văn, bỏ võ.
Giúp vua vững mạnh bằng cách làm tan khí yêu nghiệt,
Đời thánh nên kéo dài cả đến vạn năm.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vàng kính, ngọc keng: các vị quan,
Mọi người bỏ võ, cố chăm văn.
Giúp vua nhằm diệt đồ yếu quái,
Đời thánh dài ra đến vạn năm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Leng keng vàng ngọc các quan văn,
Bỏ võ chăm văn mọi để tâm.
Vững mạnh giúp vua tan khí nghiệt,
Kéo dài đời thánh đến ngàn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Leng keng vàng ngọc các quan,
Không ai là chẳng chăm văn, võ rời.
Giúp vua mạnh nghiệt tiêu đời,
Kéo dài đời thánh đến thời vạn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngọc, vàng rực rỡ lắm tôi ngay,
Lo văn, xếp võ lần này sẽ an.
Vì vua yêu khí dẹp tan,
Vạn xuân triều thánh lo toan từ giờ.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Các quan đều leng keng vàng ngọc
Không ai không bỏ võ học văn
Dẹp tan yêu khí hưng vương
Ước mong thánh thọ vạn xuân an lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời