Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:06

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其一

祿山作逆降天誅,
更有思明亦已無。
洶洶人寰猶不定,
時時鬥戰欲何須。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 01

Lộc Sơn tác nghịch giáng thiên tru,
Cánh hữu Tư Minh diệc dĩ vô.
Hung hung nhân hoàn do bất định,
Thì thì đấu chiến dục hà tu.

 

Dịch nghĩa

An Lộc Sơn gây loạn nên bị trời phạt,
Sử Tư Minh rồi cũng chẳng được gì.
Cuồn cuộn nơi cõi người có gì là chắc đâu,
Luôn luôn tranh giành liệu có được không.


(Năm 767)

Các đạo quân Hà Bắc do các hàng tướng chỉ huy, cố lấy công chuộc tội.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lộc Sơn gây loạn bị trời trừng,
Sui khiến Tư Minh đủ một vòng.
Cuồn cuộn cõi người có gì chắc,
Cứ tranh nhau mãi, liệu được không.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lộc Sơn làm loạn trời trừng ngay,
Chẳng được Tư Minh dù có thay.
Cuồn cuộn cõi người đâu có chắc,
Luôn luôn giành giựt liệu an bài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lộc Sơn gây loạn trời trừng,
Tư Minh rồi cũng chẳng mừng được lâu.
Cõi người cuồn cuộn chắc đâu,
Tranh giành liệu có giữ đầu được không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lộc Sơn khởi loạn trời tru diệt,
Đến Sử Tư Minh cũng chết rồi.
Thiên hạ rối ren chưa ổn hẳn,
Chiến tranh chưa hết phải lo thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lộc Sơn làm phản nên trời phạt
Tư Minh rồi rút cuộc số không
Cõi người cuồn cuộn chưa ngừng
Luôn luôn chiến đấu giựt giành biết sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời