蜀相

丞相祠堂何處尋,
錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,
隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,
兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,
長使英雄淚滿襟。

 

Thục tướng

Thừa tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

 

Dịch nghĩa

Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh tự phô bày vẻ xuân,
Sau vòm lá, chim oanh vàng cứ hót suông.
Ba lần đến thăm nhờ cậy kế sách bình định thiên hạ,
Hai triều trông cậy vào tấm lòng phò tá của bậc lão thần.
Đem quân chưa kịp thắng trận mà thân đã thác,
Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thấm đầy áo.


(Năm 760)

Thục tướng chỉ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thừa tướng nước Thục thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một thư sinh ở Long Trung, phía tây thành Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được Lưu Bị là tôn thất nhà Hán ba lần đến thảo lư mời ra giúp việc. Cảm ơn tri ngộ ấy, Khổng Minh ra giúp Lưu Bị lập nên nước Thục. Khi Thục tiên chúa mất, ông lại hết lòng phò tá Hậu chúa cho đến khi tạ thế. Đền thờ ông ở phía tây miếu Chiêu Liệt (thờ Lưu Bị).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đền thờ Thừa tướng tìm đâu xa
Thành Cẩm xanh um rặng bách già
Xuân sắc bên thềm cỏ biếc thắm
Líu lo dưới lá hoàng oanh ca
Ba lần phiền cậy lo thiên hạ
Hai chúa hết lòng giúp sức già
Xuất trận chưa mừng thân đã chết
Anh hùng áo mãi lệ dầm sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ đường Thục tướng chốn nào đây
Ngoài Cẩm Quan thành rợp bóng cây
Trong lá líu lo oanh cất tiếng
Bên thềm rực rỡ cỏ xuân lay
Ba lần vất vả lo thiên hạ
Hai bận thờ vua dạ thảo ngay
Phá giặc chưa xong đà khuất bóng
Anh hùng vạt áo lệ rơi đầy

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đền thừa tướng tìm nơi đâu mới thấy
Ngay Cẩm Quan, nơi thông bách um tùm
Cỏ trên thềm đượm xuân sắc xanh um
Tiếng ríu rít chim hoàng ly trong lá
Ba lần được cầu mưu bình thiên hạ
Hai triều mang tài trí giúp quân vương
Đem quân đi, chưa thắng mạng đã vong
Khiến mãi mãi anh hùng rơi lệ tiếc.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Liên Mai

Miếu thờ thừa tướng phải đây chưa?
Ngoài Cẩm cung kia bách phất phơ.
Ba dạo thăm tìm đời rắc rối,
Hai triều tin cậy tuổi già nua.
Bên đồng cỏ biếc khoe xuân cũ,
Cách lá chim vàng mệt tiếng thưa.
Tin tiệp chưa mừng thân đã chết,
Anh hùng huống để lệ tuôn mưa.


Nguồn: Tuần báo Phong hoá, số ra ngày 4-8-1932
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cẩm Quan hàng bách ngoài um tùm.
Soi sáng thềm xanh màu vẻ xuân,
Thừa tướng đền thờ tìm chẳng thấy?
Oanh vàng cất tiếng hót cây râm.
Ba lần mời định bình thiên hạ,
Bao công mở nước bậc danh thần.
Quân chưa thắng Nguỵ thân vừa thác,
Mãi khiến anh hùng lệ ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đền thờ thừa tường tìm nơi đâu?
Ngoài Cẩm Quan nơi bách mọc dầy
Cỏ mọc mướt thềm xuân tự có
Hoàng ly cất tiếng thật là hay
Ba lần hỏi kế bình thiên hạ
Hai lượt hết lòng giúp chủ đầy
Chưa thắng trận đà lâm bệnh chết
Anh hùng nhỏ lệ mãi thương thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đền thờ thừa tướng nơi nào?
Cẩm Quan chính chốn cây cao bách già.
Xuân soi cỏ biếc thềm hoa,
Oanh vàng vẫn hót bên lùm lá cây.
Ba lần mời giúp kế hay,
Phò hai vua Thục công đầy gian lao.
Chưa bình được Nguỵ thân hao,
Việc này mãi khiến anh hào lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Haianh15524

Thục tướng
Tìm đền thừa tướng ở nơi đâu?
Rừng rậm cây bách ngoài Cẩm Quan.
Cỏ biếc chiếu thềm, sắc xuân riêng
Vàng anh cách lá hót thật hay
Ba lần được mời an thiên hạ
Bề tôi hai triều, bậc lão thần
Tiếc chưa kịp thắng đã lìa đời
Khiến lệ anh hùng mãi đẫm tà


1. Đây là bản tự dịch với mong muốn dịch sao cho sát nghĩa nhất có thể nên sự bay bổng của văn thơ sẽ bị giảm. Ngoài ra bản tự dịch này cũng sẽ không đáp ứng đúng luật thơ Đường.
2. Câu 1 phần âm Hán Việt: Không biết vì sao chữ 丞 có âm Hán Việt là “thừa” nhưng bản phiên âm Hán Việt trên lại ghi là “thục”
3. Câu 3 phần dịch nghĩa chưa chính xác và đầy đủ. Ý câu đấy là: Cỏ xanh phản chiếu những bậc thềm, tự mang một sắc xuân riêng. Màu xanh này là màu xanh biếc, xanh ngọc bích. Hình ảnh “cỏ phản chiếu lên bậc” ý chỉ hình ảnh đó tự nó mang một màu sắc mùa xuân riêng.
4. Câu 4 ý là: Chim vàng anh hót hay trong không gian giữa những tán lá rậm rạp. Từ “không” là nói tắt của “không gian”, “cách diệp” ý là cứ “cách từng chiếc là một, từng chiếc lá một”, ám chỉ tán lá rậm rạp.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trao đổi

Câu 3 và 4 ý nói cỏ tự phô vẻ đẹp và chim tự hót hay không có ai ngắm hay nghe. Chữ “tự” là tự riêng mình, “không” cũng ý là tự hót không cho ai nghe cả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Miếu thờ Thục tướng tìm đâu?
Bách im rủ bóng xanh sầu ngoài kia.
Thềm xuân cây đẹp ô kìa,
Lá che giọng hót chim chìm tiếng âm.
Ba phen vì nước cầu thăm,
Hai triều dốc hết thân tâm một lòng.
Thắng chưa thành thân vội vong,
Anh hùng nhỏ lệ thấm nồng áo xiêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối