Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 21:33

豎子至

楂梨且綴碧,
梅杏半傳黃。
小子幽園至,
輕籠熟柰香。
山風猶滿把,
野露及新嘗。
欲寄江湖客,
提攜日月長。

 

Thụ tử chí

Tra lê thả xuyết bích,
Mai hạnh bán truyền hoàng.
Tiểu tử u viên chí,
Khinh lung thục nại hương.
Sơn phong do mãn bả,
Dã lộ cập tân thường.
Dục kí giang hồ khách,
Đề huế nhật nguyệt trường.

 

Dịch nghĩa

Cây tra, cây lê đã điểm thêm mầu xanh,
Cây mai cây hạnh nửa thành vàng.
Đứa bé lo khu vườn nhỏ tới,
Cái giỏ nhẹ đầy quả nại chín thơm.
Gió núi như còn nắm đầy tay,
Sương đồng vẫn mát khi thưởng thức trái cây.
Muốn gửi tới khách sông hồ,
Đàng hoàng cùng ngày tháng dài.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lê, tra thêm mầu biếc,
Mai, hạnh mới chớm vàng.
Chú bé giúp vườn tới,
Giỏ nhẹ trái thơm lừng.
Như còn dính gió núi,
Khi ăn đẫm sương đồng.
Muốn gửi khách lang bạt,
Ngày tháng dài cùng nương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tra, lê đã điểm thêm mầu xanh,
Cây hạnh cây mai nửa vàng chanh.
Đứa bé lo khu vườn nhỏ tới,
Nhẹ đầy giỏ nại chín thơm nhanh.
Như còn gió núi tay đầy nắm,
Mát lạnh trái cây vườn thưởng xanh.
Muốn gửi sông hồ tới lữ khách,
Đề huề ngày tháng dài vây quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lê vừa hơi biêng biếc,
Mơ, hạnh nửa ửng vàng.
Thấy vườn vắng chú đến,
Lồng nhẹ, táo thêm hương.
Gió núi lồng lộng thổi,
Đồng còn đầy móc sương.
Khách giang hồ tựa gối,
Ngày tháng dài náu nương.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tra và lê hãy còn xanh biếc
Hạnh và mai pha chút ửng vàng
Thấy vườn vắng chú bé sang
Giúp bao lồng táo chín càng giữ hương
Gió núi thổi tay nương muốn nắm
Móc đồng còn mát lắm khi ăn
Khách giang hồ xin nhắn rằng
Chúng tôi cộng tác thời gian khá dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời