Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:33

示侄佐

多病秋風落,
君來慰眼前。
自聞茅屋趣,
只想竹林眠。
滿穀山雲起,
侵籬澗水懸。
嗣宗諸子侄,
早覺仲容賢。

 

Thị điệt Tá

Đa bệnh thu phong lạc,
Quân lai uỷ nhãn tiền.
Tự văn mao ốc thú,
Chỉ tưởng trúc lâm miên.
Mãn cốc sn vân khởi,
Xâm ly giản thuỷ huyền.
Tự tông chư tử điệt,
Tảo giác Trọng Dung hiền.

 

Dịch nghĩa

Lắm bệnh lại gặp gió thu thổi tới,
Cháu tới, trước mắt thấy an ủi phần nào.
Từ lúc nghe nói cảnh nhà lá yên vui,
Thì cứ nghĩ rằng ngủ ngay trong rừng trúc.
Đầy hang mây núi bốc,
Nước thác tuôn sát với hàng rào.
Bọn cháu là người nối dõi dòng họ,
Sớm nhận ra cái đức hiền như Trọng Dung.


(Năm 759)

Lời dẫn: "Tá thảo đường tại Đông Kha cốc. Tá xuất Tương Dương phòng. Thị ngự sử Vĩ chi tử. Quan đại lý chính" 佐草堂在東柯谷。佐出襄陽房。侍御史暐之子。官大理正 (Nhà lá của Tá ở hang Đông Kha. Tá thuộc phòng Tương Dương của họ Đỗ. Là con của thị ngự sử Vĩ. Làm quan tới chức đại lý chính).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lắm bệnh, gió thu về,
Cháu tới, mặt mừng rỡ.
Lúc nghe vui nhà tranh,
Cứ tưởng rừng trúc ngủ.
Đầy hang mây núi trùm,
Nước thác lấn bờ dậu.
Cháu là kẻ nối dòng,
Hiền Trọng Dung sớm tỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lắm bệnh, gặp gió thu mệt mỏi,
Cháu lại đây an ủi được ngay.
Chú nghe nhà cỏ thú thay,
Chỉ mong ngủ giưa rừng cây tre già!
Đây thung lũng mây đà nổi dậy,
Nước thác tràn ào chảy giậu ta.
Kể xem Nguyễn Tịch ngày xưa,
Có người cháu giỏi hiệu là Trọng Dung.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lắm bệnh lại gió thu đang thổi
Cháu lại thăm an ủi phần nào
Từ nghe nhà cỏ yên vui
Ngỡ rằng giường trúc ngủ nơi núi rừng
Đầy thung lũng mây vùng núi phủ
Nước suối tuôn muốn lở hàng hiên
Là người nối dõi gia tiên
Sớm noi gương đức người hiền Trọng Dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đang bênh gió thu thổi
Cháu tận mặt an ủi
Nghe cảnh nhà yên vui
Ngỡ rừng trúc ngủ vùi.
Đầy hang mây phủ tới
Giậu lấn khe nước suối
Cháu là người nối dõi
Sớm học Trọng Dung hiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lắm bệnh gặp ngay buổi gió thu,
Cháu qua an ủi thấy phần nào.
Từ nghe yên cảnh vui nhà lá,
Rừng trúc nghĩ rằng cứ ngủ ngay.
Sương núi đầy hang mây khói bốc,
Thác tuôn nước sát với hàng rào.
Là người bọn cháu nối dòng họ,
Cần sớm Trọng Dung theo đức nào!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời